Bærekraftsrapportering

Din vei til en mer bærekraftig fremtid.

Få et tilbud

Main banner


Bærekraftsrapportering

Din vei til en mer bærekraftig fremtid.

Få et tilbud

Hender som holder rundt jorden til en ny spiret plante

Kom i gang med bærekraft

Selv om de færreste bedrifter i Norge i dag er pålagt å rapportere på bærekraft, er du kanskje én av de mange som ser behov for å sette bærekraftsarbeidet i system og forberede deg på hva som kommer.

Selv om du kanskje ikke blir direkte berørt av nytt regelverk, opplever stadig flere at bærekraft kommer som krav i anbud eller etterspørres av oppdragsgivere og kunder.

Startpakke

Med startpakken «ESG1» hjelper Athene deg å få på plass første trinn i bærekraftsrapporteringen for 2023. Basert på bedriftens behov og ambisjonsnivå, kan du senere gå videre med trinn 2 for en utvidet og mer dyptgående rapportering. 

Hva betyr ESG?

En vanlig misoppfatning er at bærekraft mest handler om utslipp av klimagasser og CO2-avtrykk. Dette er naturligvis et viktig område, men miljøaspektet (Environmental) omfatter også avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk.

Den sosiale dimensjonen (Social) handler om arbeidsforhold, likestilling og lønn. Videre har vi styring og økonomisk bærekraft (Governance), ikke bare av bedriften selv, men også innvirkninger fremover og bakover i verdikjeden.

Jordklode i glass liggende på gress og mose i skogen

Vesentlighetsanalyse

Dette høres kanskje omfattende og komplisert ut, og det kan det også være. Athene sin erfaring er imidlertid at mye av dette er informasjon som bedriften allerede sitter på, men ofte er den ikke satt i system og like lett tilgjengelig. Første ledd i vår startpakke er å kartlegge bedriftens vesentlige bærekraftsområder og hvilken info som allerede er tilgjengelig. Så ser vi på hvordan dette kan settes i system for å få plass en praktisk rapporteringsrutine.

De tre trinnene for å sette opp en bærekraptsrapport
Data illustrasjon med ikoner for bærekraft tiltak og besparelser

Tiltak og besparelser

Dette leder frem til en bærekraftsrapport for 2023 som gir bedriften et godt startpunkt for å ta stilling til videre arbeid med tiltak og rapportering. En gledelig observasjon er at mange tiltak ikke bare har en positiv effekt på miljøet, men ofte også kan gi en positiv økonomisk effekt for bedriften.

Athene sitt fokus ligger på å få bedriften raskest mulig over i modus for å jobbe med tiltak, og at selve bærekraftsrapporteringen ikke må ta for mye fokus. Samtidig er det viktig å erkjenne at det er vanskelig å til en effektiv styring av bærekraftsarbeidet uten at en god systematikk for rapporteringen er på plass. 

Kontakt en av våre bærekrafts-eksperter
Athene er eksperter på systematisering av tall og rapportering, og står klare til å hjelpe deg i gang med bærekraftsrapporteringen.