fredag, 20 mai 2022

    Hvem holdes ansvarlig ved alvorlige personvernbrudd?

    I Tyskland har en direktør nylig blitt holdt personlig ansvarlig av domstolen for brudd på personvernreglene. Rettsutviklingen i EU kan ha innvirkning på hvem som blir ilagt personlig ansvar ved personvernbrudd her i Norge.

    Hold deg informert