Vi løfter deg opp

Sammen hjelper vi deg med å utnytte ditt potensial
Main banner

Vi løfter deg opp

Sammen hjelper vi deg med å utnytte ditt potensial

Din partner av regnskaps-og økonomitjenester

Med over 15 års erfaring leverer vi komplette regnskaps- og økonomitjenester. Enten du ønsker bistand med å velge økonomisystem eller om du trenger en regnskaps- og økonomiavdeling, så kan vi hjelpe deg. Vi har tjenester som er tilpasset din virksomhet og dine behov. Våre team er satt sammen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse slik at vi kan løse utfordringene du vil møte. Ta kontakt med oss så finner vi teamet som ivaretar dine interesser på best mulig måte. Vi er tro mot vår visjon: Digitale løsninger. Personlige opplevelser. 

 • Regnskap og rådgivning
  Regnskap
 • service_hr
  HR og lønn
 • service_fr
  MVA Representasjon
 • service_ss
  Systemer

Regnskap og rådgivning Regnskap

Regnskap

Vi leverer morgendagens økonomitjenester, Vi har mer enn 15 år levert skybaserte løsninger som gir deg oppdaterte tall - i sanntid. Ønsker du å outsource hele økonomifunksjonen, eller føre deler av regnskapet selv, så har vi løsningen for deg.

 

Våre kunder er små enkeltpersonforetak til store virksomheter, både norske og internasjonale. Dette betyr at du får tilgang til en solid bredde i kompetanse hos oss, noe du kan dra nytte av etterhvert som bedriften din skulle utvikles, endres eller vokser.

 

Vi vet hvor viktig analyse og rapportering er for forbedring og utvikling av selskaper og våre rådgivere står klare til å hjelp deg med å sikre oppdaterte nøkkeltall og beslutningsinformasjon, dette gjennom gode rapporterings- og spørremuligheter i våre systemer.

 

Om du ønsker å forstå bedre hva tallene betyr for deg og hvilke faktorer som påvirker din bedrift, trenger du hjelp til å se hvordan konkurrentene dine gjør det, eller trenger du hjelp til sette opp gode budsjetter eller KPI-rapporter, så hjelper våre rådgivere deg med dette.

 

Vi hjelper våre kunder med å digitalisere, automatisere og digitalisere. Vi tilbyr kun skybaserte systemer og er forhandlere av Xledger, 24SO, Tripletex og PowerofficeGO. Gjennom dette kan vi gjennom kartlegging og analyse av dagens rutiner samt ønsket behov, foreslå løsninger som ivaretar dette behovet på best mulig måte. 
Vi sørger for at valgt system implementeres i henhold til avtalt løsningsbeskrivelse og avtalt tid. Skulle din virksomhet også drive med forskning og utvikling, så kan vi også bistå med å identifisere prosjekter som kan tilfredsstille kravene til å motta Skattefunn. Vi bistår også med utarbeidelse av Skattefunn søknad samt sørger for at alle nødvendige rapporteringer gjøres i etterkant.

 

En naturlig del av vår virksomhet er å bistå våre kunder med utarbeidelse av årsoppgjør. Vi utarbeider årsregnskap og skattemelding for alle typer selskapsformer og konsern.
Vi sørger også for at det utarbeides nødvendige styre og generalformsamlingsprotokoller. Vi bistår også med utarbeidelse av private skattemeldinger.

service_hr HR og lønn

HR og lønn

Hjelp til lønnskjøring?

hr_1_finalHR og lønnsområdet er et kompleks område som stadig er i endring. De ansatte er normalt de viktigste ressursene i enhver bedrift og det er viktig å sørge for at de ressursene forvaltes på beste måte. Konkurransen om de beste hodene øker stadig og det er i den forbindelse avgjørende at du har kontroll på at lønn utbetales korrekt, i henhold til avtalt tid samt at du har kontroll på det juridiske som ansettelseskontrakter, pensjonssparing og mye mer.

Våre spesialister kan overta alt fra lønnsutbetaling, feriepenger, sykepenger, reiseregninger, A-melding, HMS og arbeidsgiveravgift til andre personaloppgaver. Vi tilbyr en enkel og kostnadseffektiv lønnstjeneste til transaksjonsbaserte priser og du slipper å tenke på å overholde lovpålagte rapporteringsfrister.

Våre rådgivere hjelper deg med alle oppgaver relatert til pensjonsadministrasjon, forsikringer, NAV, utenlandsk arbeidskraft, Omorganiseringer og andre HR relaterte saker som Personalhåndbøker og lønnsoppgjør.


hr_2_final


 

service_fr MVA Representasjon

MVA Representasjon

mva_1_finalAthene VAT service AS og Athene Registerservice AS er selskap i Athene Group konsernet som tilbyr fullservicetjenester for selskaper som leverer varer og tjenester til og i Norge.
Våre tjenester består av selskapsregistrering, momsrepresentasjon, komplett regnskapsførsel og rapportering, HR og Lønnstjenester, Selskapssekretær, virtuell kontor og andre administrative tjenester.


Gjennom vår samarbeidspartner Bring Mail Nordic AB, så leverer vi moms og administrative tjenester til nordiske e-handelsbedrifter som selger sine varer til Norge. Vi sørger for at våre kunder innrapporter korrekt MVA, enten det er ordinær MVA eller VOEC. Vi er også kunden sin kontakt opp i mot Skatteetaten, Brønnøysund, Toll og Mattilsynet.

mva_2_final

 

 

 

 

 

Vi har også omfattende erfaring med å bistå utenlandske entreprenørselskap med sine prosjekter i Norge. Dette kan være vurdering av skatteplikt, vurdering arbeidstidsbestemmelser eller andre juridiske og skattemessige problemstillinger.
Vi sørger for korrekt rapportering både når det gjelder regnskap, lønn samt innrapportering kontrakt RF-1199.
Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. Dette bistår vi også våre kunder med.


Vi har også god kjennskap til utenlandske virksomheter som leier ut arbeidskraft i Norge og de kravene som stilles i forbindelse med rapportering lønn og registrering som bemanningsforetak i Norge.


I noen tilfeller kan de utenlandske virksomhetene og ansatte bli skattepliktig for sin inntekt opptjent i Norge og vi kan i den forbindelse bistå både selskaper og ansatte med innrapportering av norsk skattemelding.


Vi sørger for at våre kunder kun trenger en samarbeidspartner i Norge, slik at de kan fokusere på leveranse av sitt prosjekt eller vare/tjeneste i Norge.

 

service_ss Systemer

Systemer

system_finalBransjen er i stor endring og det kommer stadig ny teknologi som muliggjør endring og automatisering av etablerte og tidkrevende prosesser. Vi i Athene Group ønsker å omfavne denne endringen som skjer nå og er alltid sulten etter å finne de beste systemer som muliggjør slike prosessforbedringer. Om du velger oss som partner, så skal du være trygg på at vi aldri vil slå oss i ro med det etablerte, men hele tiden strekke oss etter ny eller forbedret teknologi.
Om bedriften din ennå ikke har tatt det første skrittet eller dere kanskje ikke har tatt det store spranget, så står vi klare til å veilede og utfordre dere på vei inn i den digitale verden, slik at dere kan oppnå automatisering, effektivisering, kostnadsbesparing og innsikt - i nåtid.


Vi i Athene Group har vært i skyen i mer enn 15 år og har lang erfaring med å implementere nye systemer til virksomheter som er nøye tilpasset kundens behov. Vi har flere skybaserte systemer å spille på, noe som gjør at vi kan finne det systemet som passer best til ditt behov. Vi følger våre ERP partners anbefalte implementeringsmetodikk, slik at vi sørger for at implementeringen skjer på en strukturert og nøye planlagt måte. I implementeringsfasen utfordres det etablerte, slik at vi gjennom gode diskusjoner kan finne frem til løsninger som gir deg muligheten til å hente ut mest mulig verdi.

I denne prosessen ser vi for eksempel nærmere på organisering av bilags og dokumentflyt, attestasjonsrutiner, faktureringsrutiner, lønnsrutiner samt sørger for optimalisering av rapporter og ressursutnyttelse.

Inngår dine selskaper i et konsern, så har vi også god erfaring med å optimalisere konsernrapportering.

Vi sørger også for at du og dine medarbeidere får tilstrekkelig med opplæring, slik at dere kan få maksimal utnyttelse av systemets potensial.


Vi vet at gjennom behovsanalyse, diskusjon og opplæring, så oppnår vi det beste resultatet for våre kunder.

Skal vi kontakte deg?

Mask Groupx2-1