Arbeidstid i påsken

Nå som påsken nærmer seg, er det mange som ser frem til noen etterlengtede fridager, mens andre må tilbringe påsken på jobb. Hvordan arbeidstid og lønn reguleres i påsken avhenger av type arbeid du har og avtaler inngått med arbeidsgiver. 

Arbeidsmiljøloven og onsdagen før skjærtorsdag
Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstakere som jobber vanlig arbeidstid fra 8 til 16 ikke krav på å gå hjem tidligere på onsdag før skjærtorsdag. Onsdag før skjærtorsdag regnes som en vanlig arbeidsdag, men loven slår fast at det skal være arbeidsfri etter kl. 18 denne dagen. Noen virksomheter tillater derimot kortere dag gjennom egen intern avtale. 

Unntaket fra arbeidsfri 
Arbeid etter kl. 18 på onsdag før skjærtorsdag er kun tillatt for bedrifter som oppfyller kravene til søndagsarbeid. For å oppfylle kravet må "arbeidets art gjøre det nødvendig", som helse- og omsorg, bergingsarbeid, transport og service bransjen.

Mandag og tirsdag i påskeuken regnes som vanlige arbeidsdager, uten regler for arbeidsfri. 


Tariffavtaler og mulige sluttider
Det er viktig å være klar over at tariffavtaler kan påvirke arbeidstiden på onsdag før skjærtorsdag. Noen avtaler gir ansatte muligheten til å avslutte arbeidsdagen kl.12:00 uten trekk i lønn. 

Sjekk dine avtaler
Andre slutt-tider som kl.13:00 eller 14:00 kan også være aktuelle, avhengig av virksomhetens avtaler. Det er derfor lurt å sjekke ut tariffavtaler eller selskapets personalhåndbok for å finne ut hva som gjelder hos akkurat din virksomhet.

Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag
Dette er helligdager, og for de fleste som jobber i ordinære virksomheter vil disse dagene være fridager. Dersom du jobber i en virksomhet som oppfyller kravene til søndagsarbeid, har du som regel ikke fri og kan jobbe disse dagene.  

Arbeidstid på påskeaften
Påskeaften, altså lørdagen i påskeuken, er ingen helligdag og de fleste virksomheter holder åpent. Arbeidsmiljøloven derimot regulerer arbeidstiden på påskeaften med arbeidsfri fra kl.15:00. Arbeid etter dette tidspunktet betraktes som søndagsarbeid og tillates kun hvis arbeidets art gjør det nødvendig.

Søndagsarbeid i påsken
Når det gjelder søndagene i påsken, anses disse som ordinære søndager ifølge arbeidsmiljøloven. For å arbeide på en rød dag, inkludert palmesøndag eller første påskedag, må de vanlige vilkårene for søndagsarbeid i arbeidsmiljøloven § 10-10 være oppfylt.

Påskeegg i flere farger i grønt gress
Lønnskrav for ansatte med fast avtalt lønn
Arbeidstakere med fast avtalt lønn har krav på full, ordinær lønn for hele arbeidsuken eller måneden, selv om virksomheten stenger på helligdager.

Lønnskrav for ansatte med avtalt timelønn
Arbeidstakere med avtalt timelønn har kun krav på lønn for de timene de faktisk jobber.

Lønnskrav for deg som jobber som ekstrahjelp
Dersom du har en stilling som ekstrahjelp og dine arbeidsdager ikke faller på en helligdag, har du ikke krav på lønn. Dersom arbeidsdagene faller på helligdager, har du rett til lønn.

Spesielle avtaler for ansatte med gradert sykemelding eller redusert stillingsprosent
For ansatte med gradert sykemelding eller redusert stillingsprosent, gjelder avtalen også i påsken.

Behandling av egenmeldinger og ferieuttak i påsken
Eventuelle egenmeldinger eller ferieuttak vil regnes som en hel arbeidsdag hvis selskapets rutine er å arbeide halv dag onsdag før skjærtorsdag.

Vi ønsker deg en god påske! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger ytterligere veiledning. Har du noen spørsmål?
Contact us
Hedda jobber som Markedsfører i Athene. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse, samt tar hun nå en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Hedda holder til i Oslo og har tidligere erfaring med markedsføringsaktiviteter på SoMe. I Athene vil hun bidra blant annet med innholdsproduksjon og strategi.

Hold deg informert