Athene på Arendalsuka – i bærekraftens tegn

— Da er vi direkte inne fra Arendalsuka 2023. Athene kan i år rapportere at temaet som desidert er mest i vinden er: bærekraft! Av totalt 2003 arrangementer denne uken, omhandler 250 av disse bærekraft, og tsunamien av nytt regelverk og rapportering knyttet til dette er viet ekstra stor oppmerksomhet.

Det er med bærekraft slik det var med Internett i sin begynnelse. Det er helt tydelig at bærekraftsrapportering er kommet for å bli. Dette er noe vi vil se mer av fremover, og det er noe som alle må forholde seg til. Ikke bare de aller største bedriftene, men også alle SMB’ene vi har i dette landet. 

Nye regler og krav
Myndighetene er veldig opptatt av bærekraft, noe vi tydelig ser i form av alle nye regler og krav som nå kommer. Dette ledes i stor grad fra internasjonalt hold, hvor blant annet EU er en sterk premissgiver, eksempelvis gjennom innføring av ny Taksonomi og nå sist rapporteringsdirektivet CSRD. Disse standardene er allerede i ferd med å innarbeides i norsk lovgivning og regelverk.

Berører alle
På den andre side har vi forbrukerne som blir stadig mer opptatt av bærekraft i sine kjøpsbeslutninger. Om du ikke leverer et produkt eller en tjeneste som har et klimavennlig og sosialt avtrykk, er det ikke sikkert du har noe marked å gå til lenger. Tilsvarende ser vi innen B2B hvor bærekraftsparametre stadig oftere inngår som avgjørende beslutningskriterier ved innkjøpsbeslutninger og anbud. Så selv om din bedrift ikke direkte er underlagt dagens rapporteringskrav ennå, vil mange oppleve av kundene stiller krav som innebærer at man i praksis må starte å rapportere likevel.

Gunstigere finansiering
Det er verdt å merke seg at finansbransjen har blitt pålagt noen av de strengeste kravene til bærekraftsrapportering. En praktisk konsekvens av dette er at banker og forsikringsselskap i større grad må ta hensyn til bærekraft i sine risikovurderinger og dermed også i sin prising:

  • Har du orden på bærekraftsrapportering?
  • Kan du vise til en positiv utvikling i dine bærekrafts KPI’er?
  • Klarer du å vise at bedriften skaper positive bærekraftseffekter hos sine omgivelser?
  • Har bedriften tatt tilstrekkelig inn over hvordan den selv påvirkes av klimaendringer, både håndtering av trusler og utnyttelse av forretningsmuligheter?

Kan du svare «ja» på disse punktene, kan du forvente lavere rente og bedre forsikringspremie enn de som ikke kan vise til dette. Vi ser at de store bankene, slik som DNB, allerede har begynt å gi lån etter disse kriteriene, og forsikringsselskapene jobber med oppdatering av sine modeller.

Styreansvar
Bærekraftsrapportering er altså kommet for å bli. På samme måte som det i dag lages finansielle regnskaper for å måle hvordan det går og for å ta beslutninger på grunnlag av, må fremover også tall på bærekraft inkluderes. Ansvaret ligger på styrene og ledelsen. Det kommer krav til revisjon og at rapporteringen på lik linje med årsregnskapene skal signeres ut av styret og sendes inn til Brønnøysundregistrene. 

Klar for en myk start?
Som regnskapsfører sitter vi tett på bedriften, og kjenner virksomheten din godt. Samtidig ligger tallknusing og rapportering i ryggmargen vår. Selv om bærekraftsrapportering er i en tidlig fase, er det viktig å komme i gang med innsamling og strukturering av bærekraftsdata. Bærekraftsarbeidet må settes i system og integreres i virksomheten, slik at det ikke bare blir en ny rapporteringsbyrde.

Athene står klar til å hjelpe deg i gang med dette arbeidet. Vi er opptatt av å finne enkle måter for bedriften å komme i gang med bærekraftsrapporteringen. Alt behøver ikke være «perfekt» fra starten av. Det viktigste nå er å komme i gang og gjøre stadige forbedringer fremover, slik at man ikke blir akterutseilt. Ta kontakt, så byr vi på en uforpliktende samtale for å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe deg i gang med din bærekraftsrapportering.

Her kan du se noen små innblikk fra Arendalsuka:

Klimarisiko
1 Bærekraft diskuteres inngående under Arendalsuka, slik som her hos DNB om kapitalmarkedenes håndtering av klimarisiko. 
Pollen i Arendal
2 Pollen i Arendal er arena for et mylder av diskusjoner, høyaktuelle temaer og engasjerte debattanter.
livepod
3 Jens Ulltveit-Moe og gjester etter en ivrig live debatt under podcasten Klimaoptimistene.
2023-08-16 13.51.08
4 Flere spennende temaer og problemstillinger er på agendaen innen bærekraft.
3-3
5 Stort oppmøte og engasjement under årets Arendalsuke.
Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
André er leder for forretningsutvikling og rådgivning i Athene Group. Han er siviløkonom fra NHH og statsautorisert regnskapsfører. André har erfaring fra konsulentbransjen, har jobbet som CFO/økonomisjef, sittet i mange styrer, og har også etablert og ledet eget regnskapsbyrå. Han brenner for å hjelpe bedrifter gjennom forbedringsprosesser.

Hold deg informert