Betalingsutsettelse skatt og avgift - Covid-19

Selskaper som er rammet økonomisk av covid-19 pandemien kan søke utsatt betaling av skatt og avgift. Det er satt opp en forenklet og fleksibel ordning.

Dersom du vil lese mer om regelverket finner du dette i § 6 forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet.

Nå kan betalingsutsettelse innvilges helt frem til 28. februar 2021. Dette er utvidet fra 31.desember 2020. Betalingsutsettelsen gjelder blant annet merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

De som får betalingsutsettelse til 28. februar 2021 kan betale utsatt krav i seks avdrag i perioden 1. april til 1. september 2021. Skattedirektoratet setter betalingsfrister for de enkelte avdragene. Dersom du ikke overholder avdragene som settes vil du risikere å måtte betale hele kravet, retten til avdrag forsvinner dersom du ikke følger betalingsplanen.

Kontakt oss for spørsmål om dette!

Har du noen spørsmål?
Contact us
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert