Brexit – Hva har endret seg for e-commerce selgere?

Fra og med 1. januar 2021 har Storbritannia formelt forlatt EUs indre marked og tollunion, og det norske forholdet til Storbritannia er ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Dette fører til endringer på mange områder, spesielt vedrørende reglene for import og merverdiavgift. Nasjonale momsregler i Storbritannia forble de samme etter overgangsperioden, men noen administrative krav har endret seg.

I denne artikkelen vil vi se på prosedyrer som er relevante for bedrifter innen e-handel, som selger varer til individuelle kunder med incoterm kode DDP (Delivered Duty Paid) incoterm kode. Vi anbefaler bruk av incoterm DDP for å unngå forsinkelser i leveransene til kunder.

Vær oppmerksom på at informasjonen i denne artikkelen kun gjelder salg til Storbritannia (England, Scotland og Wales). Andre regler gjelder for Nord-Irland.  

De viktigste endringene for salg via e-handel
De nye reglene som er innført baserer seg på verdien av de importerte varene. De tre viktigste endringene er:

  • Momsfritaket på £ 15 for importerte varer som selges online til britiske forbrukere gjelder ikke lenger.
  • Importerte vare(r) (omfatter flere varer i en enkelt pakke) som passer britiske tollgrenser med en verdi under £ 135, er nå underlagt en merverdiavgift for salget, men ikke moms for selve importen. Momsen skal kreves inn på salgssted.
  • Nettbaserte markedsplattformer (f.eks. Amazon, Ebay osv.) overtar nå momsplikten på vegne av deres tredjepartsselgere.

Salg av varer: B2C med verdi lavere enn £ 135
Importerte vare(r) (omfatter flere varer i en enkelt pakke) som passerer britiske tollgrenser med en verdi under £ 135, er underlagt en momsplikt for salget, men ikke momsplikt for selve importen.

Terskelen på £ 135 gjelder for verdien på salgsvarer og omfatter ikke kostnadene for transport, forsikring og andre avgifter. For salgstransaksjoner under terskelen må både britiske og ikke-britiske etablerte selgere kreve merverdiavgift gjennom kassen på nettstedet. Alternativt kan nettbaserte markedsplattformer krever merverdiavgiften på deres vegne.

For fortolling skal det legges ved en momsfaktura i forsendelsen. Momsen vil deretter bli rapportert og betalt gjennom en vanlig periodisk momsoppgave i Storbritannia.

Salg av varer: B2B med verdi høyere enn £ 135
Selskaper som selger og leverer vare(r) til Storbritannia med en verdi høyere enn £ 135, er pålagt å søke om momsregistrering i Storbritannia og belaste britisk salgsmoms på alle transaksjoner. Salg av varer som overstiger £ 135 er også underlagt merverdiavgift på fortolling. Både salgs- og importmoms skal rapporteres i periodiske momsoppgaver.Avkastningen blir arkivert kvartalsvis.

For å optimalisere kontantstrømmen, er det en mulighet for britiske momsregistrerte utenlandske virksomheter å bruke et system kalt «Postponed Accounting». Når du benytter utsatt regnskap, regnskapsfører du importmoms kvartalsvis på momsrapporten, i stedet for å betale den umiddelbart.

Tollprosedyre
Den 8. desember 2020 undertegnet Storbritannia, Norge og Island en avtale om handelskontinuitet som sikrer at 95% av varehandelen med Norge forblir tollfri. Ved fortolling i Storbritannia vil det kreves at norske bedrifter har riktig varekode (6-sifret kode som beskriver produkttypen og bestemmer hvor mye avgift som skal betales). Storbritannia har introdusert flere forenklinger for selgere, for eksempel muligheten for å få en Duty Deferment Account.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon rundt dette! 

Athene Group kan bistå med momsregistrering og rapportering i Storbritannia.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Petra leder vår momsavdeling i Athene Group. Hun har mer enn 10 års erfaring med indirekte beskatning, som merverdiavgift, avgifter og toll. Dette inkluderer tjenester som momsregistrering, innlevering av momsoppgaver og momsrefusjon i ulike land. I løpet av denne perioden har hun spesialisert seg på å hjelpe norske og europeiske selskaper med korrekt momsbehandling av utenlandske transaksjoner og e-handel. Hun er medlem av den internasjonale moms foreningen (IVA) og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe våre kunder med å løse kompliserte momssaker i utlandet.

Hold deg informert