Nytt bærekraftsdirektiv trer i kraft: Hva betyr det for din bedrift?

Med vedtaket av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i norsk lov fra juni 2024, må Norges største bedrifter umiddelbart forberede seg på nye krav til bærekraftsrapportering. Selv om kun 1 200 bedrifter berøres direkte i starten, vil kravene indirekte påvirke opptil 260 000 norske bedrifter.

Implementering av CSRD i Norge
I første omgang er det bare rundt 1 200 bedrifter som berøres av CSRD for 2024. Fra 2025 vil alle store foretak bli omfattet, og fra 2026 også øvrige børsnoterte foretak. Slik sett er det ikke så mange totalt sett av alle Norges bedrifter som får et direkte lovkrav om å utarbeide en bærekraftsrapport, men veldig mange vil berøres indirekte på ulike måter. Regnskap Norge anslår at så mange som 260 000 norske bedrifter kan få behov for å utarbeide bærekraftsrapportering.

Dominoeffekten
Det er altså dominoeffekten som slår inn, ved at bedrifter som er leverandører til de store foretakene, som nå blir pålagt rapportering etter CSRD, vil ha behov for og dermed kreve en viss bærekraftsrapportering fra sine underleverandører. Skal man fortsette å være underleverandører eller klare å kvalifisere seg til anbud, kommer man ikke utenom dette. Det samme gjelder for offentlig sektor, og det gjør seg gjeldende ved finansiering og rekruttering. 

Indirekte krav og våre anbefalinger
Selv om direktivet pålegger veldig få ved lov å rapportere på bærekraft, vil i praksis veldig mange likevel bli møtt med indirekte krav om bærekraftsrapportering. Vår anbefaling er derfor å raskt kartlegge hvordan egen bedrift kan bli møtt med slike rapporteringskrav, og at man kommer i gang med forberedelsen så raskt som mulig. Ta kontakt om du ønsker hjelp eller sparring i prosessen.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
André er leder for forretningsutvikling og rådgivning i Athene Group. Han er siviløkonom fra NHH og statsautorisert regnskapsfører. André har erfaring fra konsulentbransjen, har jobbet som CFO/økonomisjef, sittet i mange styrer, og har også etablert og ledet eget regnskapsbyrå. Han brenner for å hjelpe bedrifter gjennom forbedringsprosesser.

Hold deg informert