Digital sikkerhet i regnskapet: Beskyttelse mot cybertrusler

I dagens digitaliserte verden er regnskapsbransjen stadig mer avhengig av avanserte teknologiske løsninger for å håndtere økonomiske data. Økt bruk av digitale plattformer øker effektiviteten, men også risikoen for cybertrusler og datalekkasjer.

Angriperne blir stadig dyktigere og angrepene mer komplekse. Selv om digital trygghet bygger på kunnskap og gode rutiner, er det også avgjørende å vurdere de konkrete handlingene som utgjør den digitale sikkerhetspraksisen vår. 

Hos Athene Group forstår vi viktigheten av robust digital sikkerhet og ønsker å dele våre tips til trinnene du kan følge for å beskytte virksomheten din mot disse truslene:

 1. Gjennomfør grundige risikovurderinger:
  Første skritt i å forbedre datasikkerheten er å identifisere potensielle risikoer. Utfør regelmessige risikovurderinger for å analysere sårbarheter i systemene dine. Dette gir et helhetlig bilde av trusselbildet og muliggjør en målrettet tilnærming til sikkerhet.
 2. Implementer robuste autentiseringsmetoder:
  Sterk autentisering, som tofaktorautentisering (2FA), gir et ekstra beskyttelseslag ved å kreve flere former for identifikasjon. Dette reduserer risikoen for uautorisert tilgang betydelig og gir ekstra trygghet for sensitive økonomiske data.
 3. Oppretthold oppdatert programvare:
  Sikkerhetsoppdateringer er kritiske for å stenge sårbarheter som cyberkriminelle kan utnytte. Regelmessig oppdatering av programvare, inkludert antivirusprogrammer og brannmurer, er avgjørende for å opprettholde et sterkt forsvar.
 4. Opplæring og bevissthet:
  De ansatte er en viktig del av datasikkerhetsligningen. Gjennomfør jevnlig opplæring for å øke bevisstheten rundt potensielle trusler som phishing og sosial manipulasjon. God opplæring reduserer sjansene for at ansatte ved et uhell åpner dører for cyberangrep. Du kan lese mer om hvordan de ansatte kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko i denne artikkelen.
 5. Kryptering av data:
  Implementer kryptering for å beskytte sensitive data fra uautorisert tilgang. Dette sikrer at selv om data blir kompromittert, er de ikke leselige for uvedkommende.

Forebyggende tiltak mot cyberangrep og datalekkasjer:
For å være proaktive i kampen mot cybertrusler, bør bedriften din implementere følgende forebyggende tiltak:

 1. Etablere en cybersecurity policy:
  Utvikle en omfattende sikkerhetspolicy som tydelig definerer retningslinjer for datasikkerhet. Dette gir alle ansatte klare retningslinjer for hvordan de skal håndtere sensitive data og reduserer risikoen for menneskelige feil.
 2. Overvåkning og incident response:
  Implementer et system for kontinuerlig overvåkning av nettverkstrafikk og systemaktivitet. Dette gir rask oppdagelse av unormal aktivitet, slik at selskapet kan iverksette umiddelbare tiltak for å begrense skadeomfanget. Dersom selskapet ikke har en egen avdeling med kompetanse for dette, 
 3. Sikkerhetskopiering av data:
  Regelmessig sikkerhetskopiering av økonomiske data er avgjørende for å sikre at virksomheten raskt kan gjenopprette etter et potensielt tap av data.

Kort oppsummert er de fundamentale grepene du og alle i bedriften bør huske på for å unngå digitale farer blant annet å velge sterke passord og implementere tofaktorautentisering, regelmessig oppdatering av digitale enheter, sikkerhetskopiere data, ha sunn skepsis overfor mistenkelige lenker og være bevisst og observant for cyber kriminelle.

Ved å følge trinnene i denne artikkelen og praktisere sikker adferd, beskytter du deg godt mot digitale trusler. 

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert