Feriepenger for ansatte som slutter

Er du usikker på hvordan man håndterer feriepenger når ansatte slutter? I denne artikkelen gir vi deg noen tips til hva du gjør med feriepengene ved oppsigelse.

Spørsmålene de fleste stiller seg er om feriepengene skal utbetales sammen med siste lønnsutbetaling, eller om det er mulighet for å utsette utbetalingen av de opptjente feriepengene til senere tid.

Hovedregelen for utbetaling av feriepenger ved oppsigelse
Ved oppsigelse skal i følge ferieloven § 11 (3) alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Både feriepengene som er opptjent året før ferien og feriepengene som er opptjent frem til sluttdatoen for den ansatte inkluderes her.

Hovedregelen gjelder uansett årsak til oppsigelsen, om vedkommende selv sier opp, blir oppsagt, går av med pensjon, går over til uføretrygd eller annet.

Delen av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Hva gjelder dersom arbeidstaker slutter etter feriepengene er utbetalt?
I de tilfeller der den ansatte avslutter arbeidsforholdet etter feriepengene er utbetalt og det i tillegg er utført ferietrekk, altså at arbeidsgiver har holdt tilbake lønn tilsvarende feriens lengde. Må det ved utbetaling av feriepengene, utbetales lønn for de feriedagene som ikke er benyttet.

Dersom den ansatte slutter før feriepengene utbetales
Dersom den ansatte avslutter arbeidsforholdet før feriepengeutbetalingen, har arbeidsgiver ansvar for å sjekke om vedkommende har avviklet feriedager som ikke er trukket. Har den ansatte benyttet feriedager som ikke er trukket må det trekkes lønn for disse dagene på siste lønning eller i sluttoppgjøret.

Dersom den ansatte avslutter med ferie
Noen ansatte velger å ta ut ferien sin på slutten av oppsigelsestiden. I slike tilfeller må arbeidsgiver være obs på hva som skal utbetales og hva som skal holdes tilbake. Dette avhenger av hvilken tid på året den ansatte slutter og om feriepengeutbetaling og trekk allerede er utført.

Ekstra feriepenger for ansatte over 60 år
Feriepengene for den ekstra ferieuken for de over 60 skal utbetales når den ansatte slutter eller går av med pensjon. Ettersom dette er lovbestemte feriepenger så skal det utbetales uavhengig om vedkommende skal over i ny jobb eller går av med pensjon.

Opptjeningen av de ekstra feriepengene starter året den ansatte fyller 59 år. Dermed har også ansatte som slutter i løpet av dette året krav på utbetaling av de ekstra feriepengene selv om de ikke fyller 60 år før året etter.

Det finnes mulighet for å avtale senere utbetaling
Noen ansatte ønsker at utbetaling av feriepengene som er opptjent året den ansatte slutter, blir utsatt til året etter ved ferieavviklingen. Hovedgrunnen er som regel for å unngå forskuddstrekk av feriepengene.

Ferieloven i seg selv åpner ikke opp for utsettelse av utbetaling av feriepenger utover ved arbeidsforholdets slutt, men dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver ønsker det kan en senere utbetaling avtales. Fordi det anses fordelaktig for den ansatte. Derimot kan verken den ansatte eller arbeidsgiver kreve utsettelse, dette må de begge bli enige om.

Finansdepartementet har også uttalt at det er greit at skatten utsettes ved en slik avtale mellom en ansatt og arbeidsgiver.


Kilde: Sticos


Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert