Fordeler og ulemper med hjemmekontor

En av virkningene av corona pandemien er at hjemmekontor har blitt vanligere og mer akseptert, selv etter pandemien. Mer bruk av hjemmekontor drar med seg både fordeler og ulemper. Ta en titt på denne artikkelen før du bestemmer deg for hva som er best for deg eller din virksomhet.

Fordelene med hjemmekontor

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet publiserte i august en kartleggingsrapport om omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor. Et viktig hovedfunn i rapporten er at hjemmekontor gir få negative konsekvenser på kort sikt.

Bedre arbeidsro
De ansatte kan få mer ro til å gjennomføre oppgaver som krever ekstra fokus og konsentrasjon.

Spar både tid og kostnader på reisevei
Mindre pendling betyr mer tid som potensielt kan brukes på mennesker man er glad i, trening eller hobbyer. Samtidig sparer man både penger på transport og miljøet for forurensningen transporten slipper ut.

Mer fleksibilitet 
Kartleggingsrapporten til AFI viste også at når hjemmekontor er valgfritt og fleksibelt, oppleves det som et viktig gode for de ansatte. Med hjemmekontor har som regel den ansatte mer fleksibilitet til å legge opp arbeidsdagen rundt nødvendige ærend og uforutsette situasjoner. Som legebesøk, syke barn, besøk av rørlegger mm. Den økte friheten kan også gjøre at de ansatte føler høyere grad av tillit fra ledelsen. 

Bredere arbeidsmarked
I følge flere undersøkelser ligger grensen til majoriteten av nordmenn på 45 minutter reisevei til og fra jobb. Med økt bruk av hjemmekontor vil arbeidsgivere ha muligheten til å hente ut mer kompetent og kvalifisert arbeidskraft som befinner seg utover denne grensen, da reiseveien ikke lenger vil være en begrensende faktor i ansettelsesprosessen.

Digitalt og tilgjengelig
Med digitale og skybaserte løsninger kan de ansatte i utgangspunktet jobbe fra hvor som helst. Dersom informasjons- og allmøter holdes digitalt vil det også være mer effektivt, tidsbesparende og gjøre det lettere for alle ansatte å delta.. 

Skattegodtgjørelser
Det kanskje ikke så mange er klar over er at arbeidsgiver kan gi skattefrie fordeler til de ansatte som må bruke deler av huset eller leiligheten til kontor. Merk at dette gjelder rom som utelukkende brukes i sammenheng med inntektsarbeidet. Dersom rommet brukes som kombinert kontor og oppholdsrom, gjelder ikke kravet til hjemmekontor med skattefritak.

Les mer om fradrag for hjemmekontor i denne artikkelen.


Ulempene med hjemmekontor

Kartleggingsrapporten viste også at elementer som læring, erfaringsdeling og sosial omgang reduseres eller forsvinner ved hjemmekontor. Spesielt for unge og nyansatte med behov for veiledning og utvikling. De fant også en risiko for redusert helse og velferd over tid, men som krever mer forskning. 

Det sosiale samholdet og kulturen
Med ansatte på hjemmekontor blir det vanskeligere å vedlikeholde det sosiale arbeidsmiljøet og fellesskapet. De ansatte skaper ikke de samme båndene til hverandre  over video som man gjør fysisk. For de som i tillegg bor alene kan mangelen på fysiske møter med andre mennesker utvikle seg til en alvorlig ensomhet.

I arbeidssammenheng er det flere situasjoner som vil kreve samarbeid eller samhandling. I videomøter er det trolig færre som tar til ordet versus i fysiske møter. Samtidig opplever man heller ikke den passive læringen man kan få fra et åpent kontorlandskap der man kan lytte til hverandre, blande seg inn med problemløsninger og ikke minst motivere med ord og energi.

Kontorplass som ikke er ergonomisk tilpasset
På kontoret til virksomheten har man som regel justerbare pulter, store skjermer, tastatur og ergonomiske stoler. På hjemmekontor er dette mindre vanlig, som kan medføre belastning på rygg, skuldre og øyne. Den ansatte vil i tillegg gå mindre skritt i løpet av dagen uten reisevei, kantine eller kollegaers kontorplasser å besøke.

Mindre skille mellom jobb og fritid
Når kontoret og boligen går i ett kan det bli vanskeligere å skille mellom jobb og privat. Mange kan bli sittende med arbeidet langt utover normal arbeidstid, samtidig som private ærend og gjøremål kan distrahere i arbeidstiden.

Større ansvar og risiko for arbeidsgiver
Med hjemmekontor kan det være vanskeligere for arbeidsgiver å lede, følge opp og sikre god HMS. Hjemmekontor kan kreve mer oppfølging, samt blir det mer tidkrevende å levere utstyr, fikse problemer med utstyret, vurdere skatteplikt og juridiske gråsoner ved yrkesskader.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert