Forenklet selskapsadministrasjon med Adminflow

Synes du det kan være vanskelig å føre gode styreprotokoller, følge opp saker med styremedlemmer, holde orden på aksjeboken eller passe på at styret og aksjonærene har siste versjon av viktige dokumenter? Adminflow forenkler selskapsadministrasjonen. 

Med Adminflow holder du orden på alle aksjonærene, til enhver tid har en oppdatert aksjebok, forenkler dialog med aksjonærene og styret. I Adminflow får du et digitalt og oppdatert aksjonærregister med kobling til Altinn, muligheten til å signere dokumenter med BankID, gjennomføre aksjetransaksjoner og en enkel måte å kommunisere med styremedlemmer og aksjeeiere.

Oversikt
Ved første blikk får du en enkel og visuell oversikt over selskapets status.


Overview site@3x

 
Med Adminflow kan du enkelt:

 

  • Holde aksjeeierboken oppdatert
  • Registrere kapitalendringer og kjøp/salg av aksjer i selskapet
  • Sende ut informasjon til aksjonærer, investorer og andre. Alt du sender ut blir lagret i Adminflow og vil være søkbart
  • Gi styret det verktøyet de trenger for å jobbe effektivt
  • Håndtere dokumenter med rettighetsstyring
  • Signere dokumenter, både med BankID og enklere signering
  • Levere AR-oppgaven rett til altinn uten merarbeid, dobbeltregistreringer og dialog mellom kunde og regnskapsfører
  • Følge selskapets verdi
Med kampanjekode ADMINFL3W får man 3 mnd gratis bruk.

Meldinger
Adminflow samler all kommunikasjonen med dine aksjonærer, styremedlemmer og ansatte på ett sted. Her kan du velge hvem som skal motta meldinger ut fra forhåndsbestemte grupper eller grupper du selv har opprettet under tilgangsstyringen. Meldinger som er sendt ut blir lagret i Adminflow og er søkbare etter sending.


Message senter@3x

Aksjeeierbok
Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok, som til enhver tid skal inneholde en oppdatert oversikt over hvem som er aksjeeiere. Det er styret i aksjeselskapet som har ansvaret for opprettelsen og vedlikeholdet av aksjeeierboken.

Det er krav til aksjenummerering som er vanskelig å holde styr på i et excelark. Mange tenker også at regnskapsfører holder styr på aksjeboken deres, men ofte fører ikke regnskapsfører aksjenummer jf. asl. § 4-5 (3)

Det er derfor viktig å finne gode rutiner og løsninger på hvordan dette skal gjennomføres så tidlig som mulig.


Shareholder Registry@3x


Et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt gir deg en ryddig oversikt over dine aksjonærer. Muligheten for en rapport over manglende felter gir deg en rask tilbakemelding på hvilken informasjon det mangler å fylles ut hos hver enkelt aksjonær. Her kan det filtreres etter mail, personnummer, nettside, kontonummer m.m.

Du har også enkel mulighet til å eksportere hele registeret til et oversiktlig Excel-ark.

Styrerom
Det er krav til jevnlige styremøter jf asl §6-15 (1). Ved å samle alt på samme sted, og bruke styrerommet i Adminflow aktivt vil man enkelt kunne opprettholde disse kravene.

I styrerommet vil du finne gode systemer for å organisere styremedlemmer, protokoller og dokumenter. Her har du en oversikt over alle dine styremedlemmer, du kan opprette gjøremål, samt sette tilhørende tidsfrister hvis ønskelig. Du kan her be om digital signering med BankID, kommentarer og gjennomlesing av dokumenter.

Boardroom@3x

Les mer om funksjonene i Adminflow her.

Ønsker du mer informasjon om Adminflow?
Kontakt oss på salg@athene.no så gir vi deg en gratis demo!

 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Ståle er regnskap- og systemkonsulent i Athene Group, og har en bachelor i Økonomi og Administrasjon med fordypning i Økonomistyring og Investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har en stor interesse for effektive løsninger og å finne gode systemer for å oppnå dette. I Athene jobber han med regnskap, kundekontakt og systemrelaterte arbeidsoppgaver.

Hold deg informert