Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS)

Nå i januar fikk alle AS brev om forskuddsskatt for 2020. Er du en av de som lurer på om selskapet ditt skal betale, når fristen er og om du burde endre beløpet? Da burde du lese denne artikkelen eller kontakte oss for veiledning.

Aksjeselskaper er egne juridiske enheter og egne skattesubjekt, og er derfor selv ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Selv om regnskapet for 2020 ikke er klart enda og du ikke vet eksakt hvor mye selskapet skal betale i skatt kreves det nå inn forskuddsskatt for regnskapsåret 2020. Skatten du nå skal betale er for resultatet i 2020 og avregnes om endelig beregnet skatt når regnskapet til selskapet er klart. Forskuddsskatten skal betales i løpet av året etter inntektsåret. Som aksjonær beskatter du kun av det som tas ut i lønn eller utbytte fra selskapet.

 

For inntektsåret 2020 skal aksjeselskaper beregne 22 prosent skatt av overskuddet. Forskuddsskatten som nå skal betales i 2021 beregnes med grunnlag i resultatet ditt for 2019. Som hovedregel settes forskuddsskatten lik halvparten av siste fastsatte skatt og skal betales i to like terminbeløp. Dersom resultatet for 2020 er veldig forskjellig fra resultatet i 2019 burde du kanskje vurdere å søke endring av forskuddsskatten.

 

Betaling av forskuddsskatt for upersonlig skattytere skal fordeles på 2 like store terminer med følgende betalingsfrister.
  • 1. termin: 15. februar
  • 2. termin: 15. april

Er du usikker på om du betaler for mye eller for lite forskuddsskatt? Ta kontakt med oss dersom du ønsker en vurdering. Søknad om endring av forskuddsskatt kan vi bistå med eller du kan gjøre dette selv på altinn

 

Er selskapet ditt nyregistrert i opptjeningsåret? For at selskapet da skal få utskrevet skatt må søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skatteyter (RF-1097) fylles ut.

 

Burde jeg endre eller redusere forskuddsskatten?

Forskuddsskatten kan endres fra midten av januar til september av representanter for de upersonlige skatteyterne. Disse er for eksempel regnskapsførere, daglig leder eller innehaver.

 

Forskuddsskatten burde forhøyes eller reduseres med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt. Er det stor sannsynlighet for at det vil oppstå større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre forskuddsskatten. Hvis selskapet ditt derimot forventer et overskudd på under 2000 kr vil ikke Skatteetaten kreve utbetaling av forskudd.

 

Mistenker dere at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekt, kan dere også innen 31. mai betale tilleggsforskudd for å unngå restskatt. Dersom selskapet må betale restskatt blir det beregnet et rentetillegg. Restskatt forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter.

 

Konsekvenser ved sen betaling av forskuddsskatt

Dersom selskapet ditt ikke betaler første termin innen fristen, må i følge skattebetalingsloven forskuddsskatten for hele året betales med samme forfall som første termin. Her fremkommer forsinkelsesgebyrer i tillegg. Legg merke til at rentene vil løpe fra forfall og frem til innbetaling.

 

Vær klar over at om selskapet ditt ikke betaler så vil Skatteetaten være pliktig til å forsøke å få dekket kravet med tvang. Metodene som kan iverksettes er motregning, utleggsforretning, tvangssalg og konkursbegjæring. Her vil gebyrer og/eller betalingsanmerkninger komme i tillegg. Konsekvensene kan altså bli veldig store om selskapet ikke overholder disse fristene.

 

Har du tidligere søkt om endringer i skatten, men ikke mottatt svar? Da er du fortsatt pliktet til å betale forskuddsskatten innen fristen.

 

Dersom du ikke finner forskuddsskatteseddelen din kan du alltids se denne inne på altinn.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert