Hva har man krav på av fradrag og godtgjørelser på hjemmekontor?

Mange jobber allerede fra hjemmekontor og andre vurderer om det er den riktige løsningen for dem. Det er flere ting man bør være oppmerksom på og vi har samlet opp det viktigste du trenger å vite i denne artikkelen.

Hva betegnes som hjemmekontor med fradrag
Først og fremst må vi avklare hva som regnes som et hjemmekontor. Flere jobber hjemmefra, men har ikke nødvendigvis hjemmekontor.

I følge Skatteetaten har man rett til fradrag dersom hjemmekontoret utelukkende brukes i sammenheng med inntektsarbeidet. Altså må du som et minimum ha et eget rom i boligen som brukes til jobb. Dersom rommet brukes som kombinert kontor og oppholdsrom, gjelder ikke kravet til hjemmekontor med fradrag.

Hva har man krav på i fradrag for hjemmekontor?
Det er flere faktorer som avgjør hva du har krav på. Blant annet om du er ansatt i et selskap, er selvstendig næringsdrivende, om du eier eller leier og hvordan type bolig du har.

Først og fremst skiller vi mellom tre typer boliger for hjemmekontor: fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet og leid bolig.

Fritaksbehandlet bolig
Fritaksbehandlet bolig gjelder når eieren selv benytter minst 50 prosent av boligen (basert på leieverdi). Har du hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig kan du velge å kreve standardfradraget eller fradrag for de faktiske kostnadene.

Standardfradraget ligger på 1 850 kroner og gjelder også dersom en større del av boligen leies ut, så lenge samlede leieinntekter i løpet av året ikke overstiger 20 000 kroner. Ved fradrag for faktiske kostnader må disse sannsynliggjøres og kan kun referere til hjemmekontoret og ikke boligdelen av huset.

Regnskapsbehandlet bolig
Boliger som ikke fritaksbehandles skal regnskapsbehandles. Flermannsboliger som inneholder tre eller flere selvstendige boenheter skal alltid regnskapsbehandles.

Dersom du har hjemmekontor i en regnskapsbehandlet bolig gis du fradrag for kostnader etter de vanlige reglene for bygninger som regnskapslignes. Kostnadene fra hjemmekontoret føres i næringsoppgaven og må trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom.

Leid bolig
Befinner hjemmekontoret ditt seg i en leid bolig, må leiekostnadene fordeles skjønnsmessig på boligdelen og hjemmekontoret.

Hvis du eier eller er ansatt i et AS er det gunstig for utleier å leie ut deler av boligen til arbeidsgiver eller eget aksjeselskap. For å få skattefri utleieinntekt kan ikke hjemmekontorområdet overskride 50 prosent av totalboligen. Samt at ikke leien overgåt markedsverdien. Dersom leien overstiger markedsverdien vil den delen av leien beskattes som lønn eller utbytte.

Kan man få fradrag på utstyr til hjemmekontor?
En av forutsetningene for å kunne få fradrag på utstyr og inventar er at mer en halvparten av bruken må skje i jobbsammenheng. Dersom du jobber fra et rom i boligen som er kombinert kontor og oppholdsrom og ikke får fradrag for hjemmekontor, kan du likevel ha krav på fradrag for nødvendig utstyr som kontormøbler.

Dekker arbeidsgiver utstyret til hjemmekontor?
Arbeidsgiver kan dekke utstyr som skjermer, stol og annet skattefritt så lenge utstyret hovedsakelig skal brukes til jobb.

Dersom du får penger av arbeidsgiver til å kjøpe utstyr, vil det derimot være skattepliktig som inntekt. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver dekker kostnader til telefon og internett. Alt utstyr som skal brukes privat utløser skatteplikt for den ansatte.

Utløser boligsalg med hjemmekontor skatteplikten?
Dersom du har fått fradrag for bruk av en del av boligen som hjemmekontor kan det utløse skatteplikt ved salg av hjemmet. Dersom hjemmekontoret er benyttet i egen virksomhet vil hjemmekontorets forholdsmessige andel være skattepliktig uavhengig om du oppfyller kravene for å kunne selge boligen skattefritt.

Ved salg av bolig i slike tilfeller vil det være gunstig å avslutte bruken av hjemmekontor ett år i forveien slik at du unngår beskatningen. Hjemmekontorets brukstid må kunne dokumenters.

 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert