En praktisk guide til Åpenhetsloven

I dagens forretningsverden er åpenhet og gjennomsiktighet nøkkelbegreper for et ansvarlig og tillitsfullt næringsliv. I Norge er Åpenhetsloven etablert for å sikre at virksomheter oppfyller kravene til åpenhet og transparens, og i denne artikkelen finner du en enkel guide over hvilke selskaper loven gjelder for og hvilke kriterier som må oppfylles.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål eller bistand til å oppfylle kravene i Åpenhetsloven og sikre at din bedrift utfører sine plikter på en effektiv måte.

Anvendelsesområde
Åpenhetsloven har et bredt anvendelsesområde som omfatter både norske selskaper som opererer i og utenfor Norge, samt utenlandske selskaper som tilbyr varer og tjenester i Norge.

Loven er utformet for å sikre at selskapene følger kravene til åpenhet og transparens i tråd med norske regelverk. Dette bidrar til å styrke tilliten mellom selskapene og deres interessenter, samtidig som det gir allmennheten informasjon om selskapets respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem gjelder loven for? 
For at norske virksomheter skal omfattes av åpenhetsloven, må disse kriteriene være oppfylt.

 • Større virksomhet som er hjemmehørende i Norge:
  Virksomheten ses på som hjemmehørende i Norge dersom den er stiftet i henhold til norsk selskapsrett eller har reell ledelse i Norge. Det vil si norske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser, foreninger, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper osv. Dette gjelder også utenlandske selskaper, dersom de er skattepliktige til Norge.
 • Virksomheter som tilbyr varer eller tjenester i eller utenfor Norge 
  Dette betyr alle slags varer eller tjenester, det har altså ingen betydning hvilke type varer eller tjenester som selges, eller hvem kundene er.
 • Både norske og utenlandske selskaper må være “større virksomheter”
  For at en virksomhet kan karakteriseres som en større virksomhet må den oppfylle vilkåret i Regnskapsloven § 1-5, altså hovedsakelig være et allmennaksjeselskap, børsnotert selskap, eller andre regnskapspliktige dersom det er fastsatt i forskrift gitt av departementet. 

  I følge Åpenhetsloven § 3, kan en virksomhet anses som stor dersom den på balansedagen overskrider to av følgende tre terskler: 

  - Salgsinntekt på 70 millioner 
  - Balansesum på 35 millioner.
  - Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret

Etter Åpenhetsloven § 3 a) egnes morselskaper også som "større virksomheter" dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet (konsolideringsregel).

Trygg og effektiv håndtering av Åpenhetsloven
Når det gjelder å håndtere Åpenhetsloven, er det viktig å ha tilgang til et effektivt verktøy som kan bistå med innsamling av informasjon og redegjørelser for aksomhetsvurderinger.

Med Athene på laget kan du trygt og enkelt komme i gang med Åpenhetsloven og oppfylle dine forpliktelser. Med våre brukervennlige og effektive løsninger kan du enkelt ta kontroll over risikoen knyttet til dine leverandører og være proaktiv i dine aktsomhetsvurderinger. Start reisen mot økt åpenhet og bærekraft i dag med Athene ved din side!

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert