Håndtering av aksjonærlån

Når et selskap gir lån til en personlig aksjonær, kan det åpne opp for en kompleks labyrint av regnskaps- og skattemessige konsekvenser, hvor hver sving krever oppmerksomhet og kunnskap for å navigeres lovlig og effektivt. 

Det å gi et lån: En balansekunst
Forestill deg at firmaet ditt bestemmer seg for å låne ut penger til en personlig aksjonær. Dette lånet tar plass på firmaets regnskap som en gjeld – et løfte om tilbakebetaling. Selv om skattereglene kanskje ser på dette lånet som en form for utbytte, må det i regnskapet likevel vises som en gjeldspost.

Dersom det senere tas ut utbytte som motregnes mot lånet, skal avsetningen til utbytte presenteres som gjeld i selskapets balanse inntil motregningen gjennomføres. Det er også anbefalt å huske på å fortelle om dette gjennom en note i årsregnskapet som opplyser om at lånet skal motregnes mot avsatt utbytte.

Tilbakebetaling av lån
Når en aksjonær tilbakebetaler et lån som tidligere er skattlagt som utbytte, skal dette skattemessig innrapporteres som innbetalt kapital. Regnskapsmessig skal tilbakebetalingen behandles som en reduksjon av gjeldsposten knyttet til lånet.

Ulovlig lån
Det er også viktig å være klar over at et lån fra et aksjeselskap til en aksjonær må følge reglene i aksjeloven for å være lovlig. Hvis disse reglene ikke følges, kan lånet anses som ulovlig, selv om aksjonæren allerede er skattlagt av lånet. 

Aksjeloven setter klare grenser for hvordan og når et firma kan låne ut penger til sine eiere. Det handler om å ikke overstige grensen for hva som kan deles ut som utbytte og å sørge for at det finnes en solid plan for tilbakebetaling.

Skattemessig behandling
Hovedregelen er at lån fra selskap til personlig aksjonær anses som utbytte for aksjonæren og skattlegges deretter. Skattesatsen for utbytte var 37,84% fra og med 6. oktober 2022. 

Det finnes imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen, for eksempel lån fra finansinstitusjoner, små lån som innfris innen en viss tidsramme, kundefordringer og lån til ansatte som ikke eier mer enn fem prosent av selskapet.

Riktig håndtering: Med kunnskap og forberedelse
Å låne ut penger til personlige aksjonærer kan være en nyttig strategi, men det krever forståelse og respekt for de regnskapsmessige og skattemessige reglene som følger. Med riktig håndtering og oppmerksomhet til detaljer kan du unngå de skjulte fellene og sikre at firmaet ditt håndterer disse transaksjonene både lovlig og effektivt.

Viktige aspekter å vurdere
  • Aksjonærlån skal følge bestemmelsene i aksjeloven og normalt medføre utbyttebeskatning for aksjonæren.
  • Skatteplikt og unntak: Aksjonærlån over visse beløpsgrenser utløser full skatteplikt, men det finnes noen begrensede unntak.
  • Behandling av renter: Renter på aksjonærlån kan være skattepliktige avhengig av avtalevilkår.
  • Skatteplikt kan oppstå ved sikkerhetsstillelse, lån mellom konsernselskaper og lån til ansatte som også er aksjonærer.
  • Viktigheten av avtaler: Klare avtaler om lån og tilbakebetaling er nødvendig for å unngå utilsiktet skatteplikt.
  • Mellomregningskontoer: Bruk av mellomregningskontoer må følge regelverket for å unngå uventede skattekonsekvenser.
  • Regler ved endringer: Endringer i eierskap eller konsernstruktur kan påvirke skatteplikten for lån.
Optimal håndtering av aksjonærlån

Generelt sett er det viktig å forstå aksjelovens og skattelovens bestemmelser for å unngå uforutsette skattemessige konsekvenser knyttet til aksjonærlån og relaterte transaksjoner. Håndtert riktig kan aksjonærlån være et verdifullt verktøy for ditt selskap, men det krever grundig kunnskap og oppmerksomhet på detaljer for å unngå potensielle fallgruver.

Med vår dyptgående forståelse og erfaring kan din bedrift finne den beste veien gjennom denne komplekse jungelen. Vi er her for å sikre at din håndtering av aksjonærlån ikke bare er i tråd med loven, men også tjener som et effektivt verktøy for din virksomhet. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan støtte akkurat din bedrift på denne reisen.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Hedda jobber som Markedsfører i Athene. Hun har en bachelorgrad i markedsføringsledelse, samt tar hun nå en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Hedda holder til i Oslo og har tidligere erfaring med markedsføringsaktiviteter på SoMe. I Athene vil hun bidra blant annet med innholdsproduksjon og strategi.

Hold deg informert