Halv skatt i november eller desember?

I månedene før julegaveshoppingen er det mange arbeidstakere som gleder seg til litt ekstra lønn. Noen syntes kanskje det er deilig å starte med julegaver før julestresset i desember, men kan ansatte få halv skatt på lønnen i november?

Arbeidsgiver kan utbetale lønn med halv skatt enten i november eller desember. Dersom du som ansatt ikke ønsker halv skattetrekk i det hele tatt, må du gi beskjed til lønningsansvarlig, da arbeidsgiver plikter å oppfylle ønsket. Det kan være lurt å stå over halv skatt dersom du er redd for baksmell på skatten.

Halv skatt før jul er et virkemiddel for å hjelpe arbeidstaker med å spare til høyere utgifter i forbindelse med jul. Arbeidstaker betaler litt høyere andel skatt resten av året for å dekke trekket i november eller desember. Du betaler altså full skatt på lønnen som kommer i november og desember. Du betaler litt mer skatt hele året slik at det kan trekkes halv skatt før jul.

Skattebetalingsloven
Bestemmelsen i skattebetalingsloven sier at lønn fritas for skattetrekk for to uker eller en halv måned før jul. Dette praktiseres ved halv skatt for en hel måned, men dette avhenger av hvordan type lønn du har.

Månedslønn
Har du ansatte med månedslønn kan arbeidsgivere velge mellom halv skattetrekk i november eller desember. Siste halvdel i november eller første halvdel av desember er helt trekkfri, men i praksis beregnes dette med halv skattetrekk for en hel måned. Dette praktiseres altså slik at arbeidsgiver gjennomfører halv skattetrekk enten i novemberlønnen eller i desemberlønnen. 

Time-, dag-, eller ukelønn
Det er vanlig at ansatte som jobber på timer mottar lønn en gang pr. mnd., ofte samtidig med øvrige ansatte. Ansatte som får lønn pr. time arbeidet, daglønn eller ukelønn og som mottar dette en gang pr. mnd. vil få halv skattetrekk på hele utbetalingen, på lik linje med ansatte som har månedslønn. Får ansatte ikke utbetalt lønnen en gang pr. mnd. så er de to siste ukene i november eller siste uke i november + første uke i desember fritatt for forskuddstrekk. 

Tillegg
Halv skatt gjelder også for øvrige tillegg som for eksempel overtidsbetaling. Trekkfritaket før jul gjelder i utgangspunktet også for diverse tillegg, for eksempel ved overtidsbetaling. Man kan derimot ikke samle opp alle overtidstimene eller plusstimer igjennom et år og utbetale dette med halv skatt før jul. Dette ville også kunne gitt ansatte restskatt. Dersom tillegget er høyere enn det man har fått ellers i året så trekkes det full skatt på tillegget.  

Oppsigelser og nye ansatte
Ansatte som starter eller slutter i november og desember kan allerede ha fått halv skatt. Snakk derfor med den ansatte om dette før du kjører lønnen. Dersom en ansatt får halv skatt av begge arbeidsgivere så vil dette utløse restskatt for den ansatte når skatteoppgjøret kommer.  

Snakk med oss om halv skatt og planlegg dette i god tid. Du kan også chatte med oss i chatteboblen nederst til høyre. 

 

Har du noen spørsmål?
Contact us
Jenni er regnskapskonsulent i Athene Group, og tar ved siden av jobben hos Athene MSc i Leaderchip and Change. Hun holder til i Oslo og er aktiv i studentorganisasjonen på BI. I Athene jobber hun med regnskap, kundekontakt og administrative oppgaver.

Hold deg informert