Har arbeidstaker rett til fri ved barnehage- og skolestart?

Har du et ønske om å følge barna dine til første dag i barnehage eller skole? Da kan det være lurt å sjekke om bedriften du jobber i har tariffavtale eller andre avtaler med arbeidsgiver som gir deg rett til fri. 

Tusenvis av barn er nå klare for oppstart i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO). Første dagen kan være enten spennende eller rett og slett skummel for mange barn. Foreldre ønsker gjerne å være tilstede for dette, for å lette på barnets overgang til en ny hverdagssituasjon. Barnehagene forventer også ofte at en av foreldrene er tilstede hele eller deler av de tre første dagene. I skolesammenheng vil ofte en eller begge foreldrene delta første skoledag. 

Mange foreldre tar for gitt at de kan ta fri for dette, men visste du at i følge arbeidsmiljøloven har ikke arbeidstakere lovfestet rett til permisjon på slike dager? Det er derimot heller ikke uvanlig at arbeidsgiver i slike tilfeller innvilger arbeidstakeren velferdspermisjon. 

Velferdspermisjon
Denne formen for permisjon går ut på at arbeidstaker får fri når det foreligger en viktig eller god grunn til ønsket om permisjon. Dette vil også kunne være tidsbegrenset. 

Flere virksomheter har avtalefestet arbeidstakers rett til å ta fri fra arbeid der barnet skal tilvennes barnehage eller ha sin første dag på skolen. Tidsbegrensningen på dette vil som regel være tre dager for tilvenning til barnehage og én dag for barnets første skoledag.

Mange virksomheter praktiserer både lønnet og ulønnet velferdspermisjon. Derfor er det lurt å høre med virksomheten du jobber i for å forsikre deg om hva som gjelder i din arbeidssituasjon. 

Tariffavtalene kan også gi rett til velferdspermisjon ved planlagte legebesøk, tannlege, begravelser, i forbindelse med flytting eller til eget bryllup. 

Hva om velferdspermisjon ikke er avtalefestet?
Dersom retten til velferdspermisjon/fri ved barnets tilvenning til barnehage eller første skoledag ikke er avtalefestet, vil det være arbeidsgiver sin avgjørelse om det skal innvilges permisjon, tidsbegrensningen, samt om det skal gis lønn eller ikke. 

Blir ikke velferdspermisjonen innvilget, har du som arbeidstaker fortsatt mulighet til å forespørre mulighetene rundt avspasering eller uttak av ferie for disse dagene. 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert