Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt innebærer plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Plikten omfatter løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.
Kravet om å føre et regnskap er satt for at du skal kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene trenger, blant annet til skatte- og avgiftsbehandling.

Hvem er bokføringspliktige?
Alle som leverer næringsoppgave og/eller omsetningsoppgave for merverdiavgift, har bokføringsplikt. Alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven, er også bokføringspliktige.

Noen personlig næringsdrivende kan være fritatt fra levering av næringsoppgave.  Vilkår for fritak er bl.a. at brutto driftsinntekt ikke overstiger kr 50 000 og at selskapet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Er du fritatt fra levering av næringsoppgave, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle inntekter og kostnader og oppbevare dokumentasjonen etter bokføringslovens regler.

Hva betyr det å bokføre?
Når du skal føre et regnskap må du bokføre bilag. Alle kjøp og salg i virksomheten skal føres inn i et system. Bokføring er det å føre kjøp, salg og andre bilag inn i et system, ofte et regnskapssystem.

 

Kilde og mer informasjon

Har du noen spørsmål?
Contact us
Are er partner og en av gründerne av Athene Group. Han er utdannet siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og er autorisert regnskapsfører. Are har erfaring fra å starte flere selskaper, vært daglig leder i flere selskaper og jobbet som økonomisjef. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert