Hvilke regler gjelder for arbeidstid og lønn i påsken?

Påskeuken er rett rundt hjørnet og det er mange som lurer på hvilke regler som gjelder for arbeidstid og lønn. Vi får jevnlig spørsmål rundt dette, og i denne artikkelen forteller vi deg hvilke regler som gjelder.

Arbeidstid
For bedrifter uten tariffavtale, er det arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidstid. I påsken er det onsdag før skjærtorsdag og påskeaften som er arbeidsdager med spesiell arbeidstid.

Onsdag før skjærtorsdag er hovedregelen at ansatte skal ha arbeidsfri fra klokken 18:00. Ansatte kan jobbe etter kl. 18:00 dersom "arbeidets art gjør det nødvendig".

Arbeidsgivere har anledning til å innføre interne rutiner i selskapet, som er til fordel for sine ansatte. Selv om det i utgangspunktet er normal arbeidstid frem til kl. 18:00 onsdag før skjærtorsdag, er det derfor mange arbeidsgivere som har praksis med kortere arbeidsdag, uten trekk i lønn.

Skjærtorsdag, langfredag samt 1. og 2. påskedag regnes som helligdager- såkalte røde dager. Selve påskeaften (lørdagen) er ingen rød dag, men i følge arbeidsmiljøloven skal man ha arbeidsfri fra klokken 15:00. Jobber du etter den tid regnes det som søndagsarbeid og arbeidsgiver skal betale tillegg deretter.

Der «arbeidets art gjør det nødvendig»
Arbeidstid på helligdager i påsken er kun tillat for de som jobber i sektorer der «arbeidets art gjør det nødvendig». Dette vil gjelde deg som arbeider innen blant annet helse- og omsorg, transport eller i restaurantbransjen. Disse sektorene er som oftest i stor grad regulert av tariffavtaler.

Servicenæringen er en bransje som dessverre er hardt rammet av koronakrisen. I flere deler av landet er aktørene i bransjen stengt helt ned og vært tvunget til å permittere ansatte. Disse aktørene vil nok også være stengt ned ut påsken 2021.

Kan arbeidstakere bli trukket for lønn i påskeuken?
Svaret er nei. Arbeidstakere med fast avtalt lønn (dvs årslønn, månedslønn eller ukelønn) har krav på full, ordinær lønn for hele arbeidsuken eller måneden, selv om arbeidsgiver stenger virksomheten etter lov om helligdagsfred. Dette gjelder også for de uten tariffavtale.

Er du ansatt med avtalt timelønn vil du kun ha krav på lønn for de timene du faktisk har jobbet. Dermed vil du ikke ha krav på lønn for helligdager hvor du ikke  har mulighet til å jobbe ettersom bedriften er stengt.

For ansatte som har gradert sykemelding- eller redusert stillingsprosent- med avtale om å jobbe på bestemte dager i uken, vil denne avtalen gå videre også i påsken. Dersom det ikke foreligger noen avtale, så må det settes opp før påsken. Arbeidstaker kan for eksempel ikke ensidig legge sykedager/ fridager bare på arbeidsdagene.

Det er også verdt å nevne at dersom selskapets rutine er å arbeide halv dag onsdag før skjærtorsdag, vil eventuelle egenmeldinger eller uttak av ferie, uansett regnes som en hel arbeidsdag. 

Vær oppmerksom på at tariffavtaler og andre interne bedriftsavtaler, kan gi deg som arbeidstaker bedre betingelser enn lovens minstekrav. Det er arbeidsgivers ansvar å holde seg oppdatert på hvilke avtaler de er bundet av og som kan legge andre føringer.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert