Hvilken foretaksform skal jeg velge for virksomheten min, ENK eller AS?

Har du en drøm om å starte virksomhet, men er usikker på hvilken foretaksform som passer best? Vi kan hjelpe deg med valget. Formen du velger vil ha en stor betydning for virksomheten. Både skattemessig og når det kommer til ulike forpliktelser.

Du har valget mellom en rekke ulike foretaksformer. Hvilken form som passer best for deg avhenger blant annet av hvilken fase bedriften er i, preferansene til de involverte partene, samt virksomhetens omfang. Alle foretaksformene har sine fordeler og ulemper.

Det du burde tenke på er om du ønsker å være ansatt i din egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor stort omfang det er, eller om det skal være flere eiere og hvor mange i så fall. Foretaksformen kan endres i ettertid, men som regel vil det ikke være mulig å beholde det samme organisasjonsnummeret.

Om det er en næringsvirksomhet du skal drive, vil valget ditt oftest stå mellom enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Vi har laget en kort oppsummering av hver av disse for å hjelpe deg videre i prosessen.

Enkeltpersonsforetak (ENK):
Enkeltpersonsforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne organisasjonsformen gir deg mye frihet, men også en betydelig risiko da du alene står til personlig ansvar for økonomien, da ENK kun kan ha én eier.

Som innehaver kan du ikke være ansatt eller motta lønn for arbeidet du gjør, men du disponerer selv overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye eller lite du vil til privatbruk. Du er selv ansvarlig for skatteregningen, men mottar også fradrag fra underskudd i virksomheten.

Som selvstendig næringsdrivende med et ENK betaler du forskuddsskatt fire ganger i året. Her må du melde inn til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året og deretter beregner de hva du må betale i skatt.

Aksjeselskap (AS):
Aksjeselskap passer for deg som ønsker å starte næringsvirksomhet alene eller sammen med andre, hvor virksomheten innebærer en økonomisk risiko. Denne foretaksformen gir et begrenset personlig ansvar og gir deg rettigheter som arbeidstaker, samt åpner for at andre kan investere i selskapet ditt. I motsetning til ENK.

Aksjonærene står ikke til personlig ansvar for selskapets forpliktelser, kun for den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Er det ønskelig å ta opp lån må eier(e) forvente å måtte stille med høyere kapital. Aksjekapitalen er en sikkerhet for aksjeselskapet kreditorer.

Aksjeselskaper er ansvarlige for egen skatt. Overskuddet beskattes med 22 prosent og betales året etter inntektsåret i to terminer. 


Under har vi satt opp en enkel oversikt over det som kan være viktig å merke seg når du/dere skal forme et ENK eller et AS:

  ENK  AS
Etablering

Enkel melding til Brreg
Gebyr 2.259,-

Stiftelsesdokument
Gebyr 5.570,-

Startkapital

Null

30.000 kr

Eierskap

Kan ikke deles
Ikke mulig å ta med partner

Aksjer
Partnermulighet, aksjonæravtale

Ansvar

Ubegrenset
Tegner avtaler "privat" 
Kan gå personlig konkurs

Begrenset til aksjekapital
Bedriften er avtalepart
Bedriften kan gå konkurs

Overdragelse

Kan ikke selges/arves
Virksomhetsoverdragelse/ omdannelse

Kan selge aksjer

Innehaver

Kan ikke være ansatt

Kan ansettes

Lønn

Tar ikke ut lønn, men får hele overskuddet
Arbeidsgiveravgift 0% Trygdeavgift 11,4%

Inngår arbeidsavtale og får lønn på vanlig måte (A-melding)
Arbeidsgiveravgift 14,1%
Trygdeavgift 8,2%

Finansiering

Sikkerhet i personlige eiendeler
Kredittvurdering av privatøkonomi

Sikkerhet i bedriftens eiendeler
Kredittvurdering av bedriften

Skatt

Inngår i personlig skattemelding
Full beskatning hvert år
Utfordrende forskuddsskatt (?)
Skatt på verdipapirer/utbytte

Bedriften betaler selv skatt (22%)
Kan regulerer utbytte/lønn
Avpasse mot trinnskatt (>600')
Fritaksmetoden

Bokføring

Pliktig bokføring
Oppbevaringsplikt 5 år

Pliktig bokføring
Oppbevaringsplikt 5 år

Nedleggelse

Enkel sletting

Formell avvikling

Vi hjelper deg gjerne med din vurdering av hvilken foretaksform du burde velge. Kontakt oss eller snakk med oss i chatteboblen nederst til høyre.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert