Hvordan gå frem for å lage en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale kan være et verdifullt verktøy for å beskytte dine og selskapets interesser, samt sikre at du og de andre aksjonærene er enige om hvordan selskapet skal drives.

Les mer om hvorfor du bør ha en aksjonæravtale her.

Her er syv trinn du kan følge når du skal lage en aksjonæravtale:

 1. Definer formålet med avtalen
  Før du begynner å lage en aksjonæravtale, er det viktig å definere formålet med avtalen. Hva ønsker du å oppnå med avtalen, og hva er de viktigste områdene som bør dekkes? Skal avtalen regulere for eksempel aksjonærenes rettigheter og plikter, selskapets ledelse, fordeling av utbytte og stemmerett, eller andre områder? En klar definisjon av formålet vil gjøre det enklere å utforme en effektiv avtale.

 2. Identifiser aksjonærene
  Identifiser hvem som skal være med i avtalen og hvilke aksjer de eier. Det kan være lurt å sørge for at alle aksjonærer er enige om å opprette en avtale før du starter arbeidet med å lage den.

 3. Velg en mal eller lag en fra bunnen av
  Det finnes mange maler for aksjonæravtaler som du kan finne på nettet eller få hjelp fra en advokat til å utforme. Alternativt kan du utvikle en aksjonæravtale fra bunnen av. Det er viktig å sørge for at avtalen dekker alle de områdene som er relevante for ditt selskap og de aksjonærene som er involvert.

 4. Definer avtalens vilkår og betingelser
  Når du har valgt malen eller utviklet avtalen fra bunnen av, er det på tide å definere vilkårene og betingelsene for avtalen ut ifra formålet og områdene som ble definert i første punkt. Vilkårene og betingelsene skal være klart definert og beskrive hva som skal skje i forskjellige scenarier.

 5. Sørg for at alle aksjonærene godkjenner avtalen
  Når aksjonæravtalen er utarbeidet, er det viktig å få alle aksjonærene til å godkjenne den. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aksjonær signerer avtalen. Det kan også være lurt å sørge for at alle aksjonærene forstår innholdet i avtalen før de signerer.

 6. Oppdater og revisjoner av avtalen
  En aksjonæravtale bør være fleksibel og kunne tilpasses endringer i selskapet eller aksjonærene. Derfor er det viktig å inkludere en bestemmelse om hvordan avtalen kan oppdateres eller revideres. Dette kan for eksempel skje hvis det kommer nye aksjonærer, det skjer endringer i selskapets ledelse, eller hvis det oppstår nye områder som må reguleres.

 7. Få juridisk bistand
  Det kan være lurt å få juridisk bistand fra en advokat når du lager en aksjonæravtale. Advokaten kan hjelpe deg med å utforme en avtale som er i samsvar med gjeldende lovverk og som beskytter dine interesser og rettigheter som aksjonær. Advokaten kan også hjelpe deg med å oppdatere og revidere avtalen når det er nødvendig.

Aksjonæravtalen er en viktig avtale som bør utarbeides nøye og med omhu. Ved å følge trinnene ovenfor og søke juridisk bistand, kan du sørge for at avtalen dekker alle relevante områder og beskytter dine interesser og rettigheter som aksjonær. Ta gjerne kontakt med oss for bistand.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert