Hvorfor ha aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærer i et selskap som regulerer forholdet mellom dem og deres rettigheter, myndighet og plikter overfor selskapet. Det er flere grunner til hvorfor man bør ha en aksjonæravtale og seks av de viktigste finner du i denne artikkelen.

Aksjonæravtaler er vanlig i små og mellomstore selskaper, spesielt i de som er eid av et begrenset antall aksjonærer, og avtalen kan være en viktig måte å sikre at alle aksjonærer er enige om hvordan selskapet skal drives og hvordan beslutninger skal tas.

Det er flere grunner til at det kan være lurt å ha en aksjonæravtale når du er aksjonær i et selskap. Her er noen av de viktigste:

 1. Regulering av eierandeler: En aksjonæravtale kan regulere eierandelene til hver enkelt aksjonær, inkludert hvordan eierandelene kan endres over tid, for eksempel ved at noen aksjonærer selger eller kjøper aksjer. Dette kan bidra til å unngå uenighet eller tvister mellom aksjonærene om hvem som eier hva i selskapet.

 2. Regulering av beslutningsprosesser: En aksjonæravtale kan regulere hvordan beslutninger skal tas i selskapet, for eksempel ved at visse beslutninger krever enstemmighet blant aksjonærene eller ved at visse beslutninger kan tas av et mindretall av aksjonærene. Dette kan bidra til å sikre at alle aksjonærene har en stemme i selskapets drift og at ingen aksjonærer kan ta beslutninger på egen hånd uten samtykke fra de andre.

 3. Regulering av ledelsen: Aksjonæravtalen kan også regulere hvordan ledelsen av selskapet skal utøves og hvordan styret skal settes sammen. Ved å inkludere dette punktet i avtalen kan man sikre at selskapet blir ledet på en måte som er i tråd med aksjonærenes interesser og som tar hensyn til selskapets mål og verdier.

 4. Beskyttelse av aksjonærenes interesser: Aksjeloven har mange bestemmelser som regulerer og beskytter aksjonærene, men på noen områder kan det være behov for å være mer utfyllende og konkret, og da er det at en aksjonæravtale er viktig.

  Med bestemmelser som beskytter aksjonærenes interesser, kan selskapet for eksempel gi visse aksjonærer forkjøpsrett dersom en annen aksjonær ønsker å selge sine aksjer. Dette kan bidra til å unngå at aksjer selges til uønskede kjøpere eller at aksjonærene mister kontrollen over selskapet.

 5. Forutsigbarhet: Ved at aksjonæravtalen regulerer rettigheter og plikter på en klar og tydelig måte skaper forutsigbarhet for aksjonærene. Samtidig unngår man misforståelser og uenighet mellom aksjonærene og sikrer en mer harmonisk og effektiv selskapsdrift.

  Derfor er det alltid lurt å bli enig om en aksjonæravtale helt i starten når man er enig om mål og kjøreregler. Dersom dere havner i trøbbel eller krangel senere er det ofte for sent, og da er det godt å ha en aksjonæravtale for å løse problemer og konflikter.

 6. Regulering av uforutsette situasjoner: I vedtektene i aksjonæravtalen gjelder det å finne balansegangen mellom å være tydelig og konkret, og samtidig "passe rund" slik at man har prinsipper/guidelines som letter kan brukes for å håndtere eller avgjøre vanskelige situasjoner som kan oppstå og som det er vanskelig å forutsi på forhånd.

Situasjoner hvor det kan være ekstra viktig med aksjonæravtale:

 • Hvis man er to stk 50% eiere
 • Dersom det planlegges for generasjonsskifte/arv
 • For startups når selskapet er ungt
 • Man har en litt usikker retning i selskapet
 • Dersom aksjonærene ikke kjenner hverandre så godt fra før

Les mer om hvordan du går frem for å lage en aksjonæravtale her

Dersom du har noen spørsmål om aksjonæravtale står vi klare til å bistå deg, det er bare å ta kontakt

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert