Hvorfor trekkes man 4/26 deler i lønn i forbindelse med ferie?

Inntekten fra året før avgjør hvor mye feriepenger du som arbeidstaker får. Feriepengene utbetales som en fast prosent av feriepengegrunnlaget. Satsen avhenger av lengden på ferie du som arbeidstaker har rett på (4 eller 5 uker).  

Som arbeidstaker har du krav på lønn for de dagene du arbeider og feriepenger for de dagene ferien avvikles. 

For ansatte med månedslønn blir det upraktisk å trekke for ferie etterhvert som ferien avvikles, derfor avregnes månedslønte normalt i juni. Dersom arbeidstaker har avtalefestet 5 uker ferie vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. 5 uker ferie tilsvarer 30 virkedager, men en gjennomsnittsmåned er 26 virkedager (inkl lørdager). Derfor må det trekkes for noen tilleggsdager, som utgjør trekket på 4/26- deler. På denne måten blir antall dager med lønnstrekk og antall dager med ferie likt. 

I praksis vil arbeidsgiver utbetale vanlig lønn, trekke for alle feriedagene som skal avvikles i løpet av året og utbetale alle opptjente feriepenger samtidig. 

Månedslønte derimot, som har ferie etter ferieloven (dvs. 25 virkedager: 4 uker og 1 dag ferie), skal ha et tillegg på 1/26-del av månedslønna ved utbetalingen av feriepengene i juni. 

Forklaring av utbetalingsmetoden
En måned er beregnet til gjennomsnittlig å ha 26 virkedager (inkl. lørdager). Beregningen er som følger (husk at en uke i ferieloven består av 6 virkedager): 6 virkedager i en uke x 52 uker i året = 312 virkedager i året / 12 måneder i året = 26 virkedager i en måned)

Ferie i følge ferieloven (4 uker + 1 dag og 10,2 % feriepenger)

  Fast månedslønn utbetales (26/26)
+ Feriepenger opptjent foregående år utbetales (10,2 % av feriepengegrunnlaget) (*)
- Full ferietid trekkes (25/26 av månedslønnen, dvs. 6 virkedager x 4 uker + 1 virkedag / 26 virkedager i måneden) (*)
= Utbetaling i feriepengemåneden

(*) Summen beregnes ofte som "feriepengetillegget"

Avtalefestet ferie (5 uker og 12 % feriepenger)

  Fast månedslønn utbetales (26/26)
+ Feriepenger opptjent foregående år utbetales (12 % av feriepengegrunnlaget) (*)
- Full ferietid trekkes (25/26 av månedslønnen, dvs. 6 virkedager x 5 uker / 26 virkedager i måneden) (*)
= Utbetaling i feriepengemåneden
Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert