Hjelp! Jeg får ikke skattekort for 2023 grunnet inaktivt d-nummer

Fra og med februar 2022 ble alle d-nummer som er eldre enn fem år satt som inaktive. Noe som betyr at skattekortet for 2023 ikke blir automatisk fornyet. 

I januar 2022 var det nøyaktig fem år siden det ble innført bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§ 2-22. tredje ledd) som gjør at alle personer med d-nummer i Folkeregisteret får status som inaktiv fem år etter de fikk tildelt d-nummer.

Vær obs på at dersom du har vært til ID-kontroll i ettertid av utdelingen av d-nummeret vil det ikke ha påvirkning på statusen. Det er altså lurt å ta en grundig sjekk av statusen på d-nummeret ditt slik at du ikke blir sittende uten skattekort. 

Hvordan påvirker et inaktivt d-nummer skattekortet for 2023?
Det er krav til aktivt d-nummer for å få skattekort og ettersom det er fem år siden bestemmelsen ble innført er det flere med d-nummer som har fått status som inaktiv i 2022. Det betyr at de med inaktivt d-nummer ikke får skattekortet automatisk fornyet. 

Skattekort sendes ut i disse dager og hvis man ikke har fått skattekortet sitt nå bør man ta en sjekk. De ansatte det gjelder skal ha fått varsel om at d-nummer deaktiveres, men det kan være ikke alle har fått det med seg.

Hvordan får jeg reaktivert inaktivt d-nummer og bestilt skattekort? 
Dersom du er eller har en arbeidstaker som skal jobbe i Norge og har et d-nummer som ble tildelt i 2017 eller tidligere kreves det oppmøte til ID-kontroll for reaktivering. Husk at gyldig pass/nasjonalt ID-kort må medbringes.

Dersom du er unntatt oppmøte fra ID-kontroll skal du legge ved gyldig legitimasjon når du søker om skattekort. Altså skal du legge ved fargekopi av gyldig legitimasjonsdokument som er stemplet, signert, datert og ikke eldre enn tre måneder. Du kan lese mer om d-nummer og ID-kontroll på skatteetaten.

Først etter d-nummeret er aktivert kan det søkes om skattekort elektronisk eller gjennom Skjema RF-1209.

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av utenlandske arbeidstakere
Dersom du som arbeidsgiver søker om skattekort for utenlandsk arbeidstaker med inaktivt d-nummer, vil arbeidstaker motta e-post om å bestille time til ID-kontroll før skattekortet kan skrives ut. Les mer om dette her.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om skattekort eller annet.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert