Innleveringsguide for holdingselskap

Her finner du en enkel innleveringsguide for ditt holdingselskap. Hva og når skal levere bilag for ditt holdingselskap? Det er viktig at du leser nøye gjennom denne guiden før du sender over dokumentasjonen.

Bilag er all dokumentasjon som viser transaksjoner i bedriften din. Dette brukes som grunnlag for bokføringen i regnskapet. Her inngår blant annet fakturaer, timelister og betalingsbilag (kvitteringer).

Vil du ha regnskapet ditt ferdig raskt og rimelig? Lever bilag og dokumentasjon som beskrevet nedenfor, ryddig og strukturert. For å sikre et korrekt regnskap er det viktig at dokumentasjonen du sender over er korrekt og levert ryddig. Følger du denne innleveringsguiden sikrer du også at regnskapet ditt utarbeidet effektivt og rimelig. 

Hva skal du levere?

 • Kontoutskrifter i PDF 12 mnd. Hent ut kontoutskrift for hver mnd i PDF (ikke ta skjermbilde av alle månedene). Det er også veldig fint om du navngir hver PDF med måneden kontoutskriften gjelder for, gjerne med nummer (eks. 01 for januar). Har du flere kontoer kan du gjerne legge de i egne mapper.
 • Årsoppgave bank
 • Andre årsoppgaver eks. fra forsikringsselskap, investeringsselskap, VPS osv.
 • Dersom du har en forvalter må du huske å hente inn årsoppgaven fra de.
 • Inngående fakturaer
 • Utgående fakturaer
 • Kvitteringer, utlegg, innkjøp og andre bilag. Alle kvitteringer må beskrives med formål og eventuelt deltakere.
 • Aksjeoverdragelsesavtaler / sluttsedler som ikke fremkommer i årsoppgaven

Hvor skal bilagene leveres?
Send bilagene dine på e-post til support@athene-group.no. Lever helst alle bilagene samlet, da blir regnskapet ditt enklere og rimeligere å bokføre

Når skal bilagene leveres?
Det er ønskelig at du leverer regnskapsbilagene dine til regnskapsfører innen 1. februar for det foregående året hvert år. Dersom du ikke rekker det er det viktig at du gir beskjed. Dersom du skal fradragsføre innberetningspliktige kostnader trenger vi som regnskapsførere dette før regnskapsåret er omme.

Noe må leveres tidligere:
Noen kostnader er innrapporteringspliktige, disse bilagene må sendes inn til regnskapsfører før utgangen av regnskapsåret slik at dette kan innrapporteres. For eksempel er dette:

 • Faktura for telefon, internett, avis, bil og lignende
 • Innskudd til obligatorisk tjenestepensjon
 • Lønnsutbetalinger eller utbytte som ikke er rapportert inn til regnskapsfører tidligere.
 • Utbetalinger til selvstendige næringsdrivende (utbetalinger du har gjort til enkeltpersonsforetak)

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker hjelp med strukturering og innsending av bilag eller har andre spørsmål.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert