Kjøregodtgjørelse / kjørebok

Bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring i Norge er fritatt for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift når godtgjørelsen utbetales i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskravene er oppfylt. Last ned vår elektroniske kjørebok!

Dersom du ønsker en elektronisk kjørebok og registrere kjøring rett i en app kan du kontakte oss. Bruk av vår elektroniske kjørebokapp sparer tid for deg og for regnskapsfører. Ønsker du å samle opp alle turer i et excelark kan du laste ned en kjørebok nederst i denne artikkelen.

Følgende satser for bilgodtgjørelse er trekkfri:

Bruk av egen bil (inkl. EL-bil og Tromsø) Skattefrie satser
0 - 10 000 km kr 3,50
Over 10 000 km kr 3,50

Tillegg for passasjerer, tilhenger og kjøring på skogs- og anleggsvei samsvarer med Skattedirektoratets forskuddssatser og kan utbetales trekkfritt.

Legitimasjonskrav ved kilometergodtgjørelse

Godtgjørelsen skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som skal underskrives av arbeidstakeren, jf.Skattebetalingsforskriften § 5-6-12, sjette ledd. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram, og
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

Lønnsinnrapportering

Utbetalt bilgodtgjørelse er lønnsopplysningspliktig og skal innrapporteres i a-meldingen. Antall km må oppgis. Utbetales godtgjørelsen over skattefrie satser må den splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Skattepliktig del er utbetaling over den skattefrie delen som jevnt i tabellen ovenfor.

 

Her følger skjema for utfyllelse av kjøregodtgjørelse med oppdaterte satser:

Last ned

Har du noen spørsmål?
Contact us
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert