Kontroll av selskap (viktige prosentsatser)

Vurderer du å selge aksjer i selskapet ditt eller kjøre en emisjon. Før du gjennomfører transaksjonen er det viktig at du vurderer hvor mye kontroll du ønsker å gi fra deg. Her finner du prosentsatsene det er viktig å være klar over.

Her er de viktigste prosentsatsene du må kjenne til:

  • 90,1% Rett til tvangsinnløsning: Dersom du eier over 90% av aksjene kan du tvinge minoritetsaksjonærene til å selge og bli eneeier av selskapet. Eier du selskapet med et aksjeselskap kan du motta skattefritt utbytte og konsernbidrag, selskapet anses nå som et skattekonsern.

  • 66,7% Kvalifisert flertall: Eier du mer enn 2/3 av selskapet har du kvalifisert flertall. Det betyr at du stort sett kan gjøre som du vil med selskapet, så sant det ikke er nedfelt annet i vedtektene eller aksjonæravtaler. Du kan for eksempel endre selskapets navn, endre aksjekapitalen, vedta fusjoner eller fisjoner og endre vedtektene.

  • 50,1% Simpelt flertall: Eier du mer enn 50% av aksjene har du et simpelt flertall (vanlig flertall). Du kan da bestemme viktige saker som ikke krever kvalifisert flertall. For eksempel kan du bestemme styret, husk ta det er styret som bestemmer utbytte. Du kan også konsolidere regnskapstallene inn i et konsernregnskap.

  • 33,4% Negativ kontroll: Med 33,4% har du negativ kontroll. Dette gjør at du kan blokkere endringer som krever kvalifisert flertall (66,7%), som for eksempel vedtektsendringer og kapitalendringer.

  • 10,1% Innsynsrett: Eier du over 10% av aksjene kan du kreve innsyn i dokumenter og saker, du har full innsynsrett. I tillegg kan du kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og blokkere tvangsinnløsning. 
Har du spørsmål om dette?
Contact us
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert