Armeringsservice – Mer tid til verdiskapende arbeid

Siden 1995 har Armeringsservice AS vært en lojal kunde hos Epsilon. Etter Athene Group's oppkjøp av Epsilon i 2017 ble forholdet ytterligere styrket. Vi har nylig intervjuet Sixten Kjernlie, daglig leder hos Armeringsservice, for å utforske deres erfaringer med Athene Group som regnskapsbyrå.

Armeringsservice AS er en sentral aktør innenfor bygg- og anleggsbransjen. Deres fokus på utvikling, planlegging og gjennomføring av armering og jernbinding for bygge- og anleggsprosjekter over hele Norge gjenspeiler deres ambisjon om å være ledende innen jernbinding. Med en stolt og hardtarbeidende stab på 70 ansatte, sikrer de konsekvent at produksjoner og tjenester utmerker seg.
 
Hvorfor valgte dere å outsource regnskapet i utgangspunktet?
Vi tok beslutningen om å outsource vår regnskaps- og økonomifunksjon for å frigjøre interne ressurser. Med fokus på kjernevirksomheten vår og begrenset kapasitet for intern økonomiforvaltning, var det strategisk å samarbeide med et pålitelig byrå.
 
Hvorfor Athene Group?
Vår beslutning om å velge Athene Group som vår outsourcingpartner ble styrket av deres ervervelse av Epsilon, som vi allerede hadde et godt forhold til. Etter overtakelsen opplevde vi at Athene Group hadde den nødvendige ekspertisen og erfaringen vi trengte.
 
Athene skiller seg ut med sin unike kombinasjon av profesjonalitet, effektiv organisering og automatisering. Vi har opplevd tydelige fordeler, inkludert frigjøring av tid for verdiskapende arbeid, forbedret organisasjonsstruktur og rask tilgang til hjelp og løsninger.
 
Hvordan har opplevelsen av leveransen og samarbeidet med Athene vært?
Vårt samarbeid med Athene Group har vært preget av samarbeidsvillighet, en løsningsorientert tilnærming og en jevn, pålitelig leveranse som har møtt våre forventninger. Athene Group kan trygt anbefales for deres pålitelighet, kompetanse og dedikasjon til å støtte virksomheter som vår. Deres evne til å tilpasse seg våre spesifikke behov har gjort dem til en verdifull partner.

Vi setter spesielt pris på den hurtige responsen og tilbakemeldingene. Denne egenskapen har vist seg avgjørende for å opprettholde effektiviteten i vår økonomiforvaltning. Noe som har bidratt til å styrke vår tillit til Athene som en verdifull ressurs for vårt selskap.
 
Hvorfor falt valget på Xledger som system?
Beslutningen om å implementere Xledger som vårt økonomisystem ble gjort etter en grundig vurdering sammen med teamet i Athene opp mot våre behov og valget falt til slutt på Xledger.

Systemet har generelt imponert oss ved å møte våre behov på en tilfredsstillende måte. Vi har opplevd Xledger som et pålitelig og effektivt system, spesielt når det gjelder håndtering av komplekse regnskapsutfordringer. I tillegg til sin pålitelighet har Xledger i kombinasjon med Athene vist en fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, selv under implementeringen av elektronisk timerapportering.

Mens noen utfordringer har oppstått i forhold til spesifikke fakturerings- og lønnspraksiser, har Athene demonstrert en tydelig vilje til samarbeid for å finne skreddersydde løsninger.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Amanda jobber som Markedsfører i Athene og har mastergrad i Strategic Marketing Management fra BI. Hun holder til i Oslo og har tidligere erfaring innen kreativt arbeid i ulike event- og kulturbransjer.

Hold deg informert