SPG har fått mer tid til å holde prosjektene i riktig fremdriftskurs

SPG har vært kunde av Athene siden 2018. Med over 50 selskaper i porteføljen ble det naturlig å benytte regnskapsbyrå for å samle verdikjeden og gjøre selskapet mindre sårbart. Vi har nylig snakket med partner og CFO Simen Gunnerud, om deres erfaring med Athene Group som regnskapsbyrå.

Scandinavian Property Group er en langsiktig eiendomsutvikler med et stort nettverk og sterke relasjoner til samarbeidspartnerne sine. Målsettingen er å være en av de mest fremgangsrike aktørene på det skandinaviske eiendomsmarkedet.

Hvorfor ønsket dere å outsource økonomifunskjonen i utgangspunktet?
I SPG har vi over 50 selskaper totalt under vår oppfølging, fordelt på ulike prosjektselskaper, investeringsselskaper og andre typer selskaper. I selve managementselskapet er vi 11 ansatte i Oslo, som i hovedsak jobber med å realisere eiendomsprosjektene våre.

Da jeg startet her i 2016 hadde vi en in-house løsning for regnskapet med egen regnskapsfører som bokførte investeringsselskapene våre, men ikke prosjektselskapene, som ble håndtert av flere ulike parter. Denne løsningen bestod av veldig mange kontaktpunkter. Det var naturlig å ta noen grep og samle verdikjeden etter at vår in-house regnskapsfører gikk av med pensjon, og det hadde lenge vært et ønske om å minimere antall kontaktpunkter for våre til enhver tid 10-12 pågående prosjekter.

Ved å samle verdikjeden og benytte et regnskapsbyrå til den utførende delen av økonomifunksjonen gjør vi oss mindre sårbare, i forhold til hvis kun èn eller to personer skal holde i alt.

Hva gjorde at valget falt på Athene Group?
Når vi skulle velge regnskapsfører måtte vi ta en vurdering på hva som var viktigst for oss, og det var og er både et effektivt og bra system, samt folk som er kompetente nok til å benytte systemet til sitt fulle potensiale.

Etter hvert fant vi ut at vi ville bruke Xledger som er et av markedets mest automatiserte ERP-system. Jeg har tidligere jobbet i BDO og vet de har god kompetanse på systemet og innledet samtale med de i 2017-2018. Det var noen utfordringer med uavhengighet på grunn av noen av BDO sine revisjonsoppdrag, så vi ble derfor enige om at beste løsning var å finne et annet selskap som brukte samme system.

Andreas Vik som da jobbet i BDO anbefalte deretter Athene Group og satt oss i kontakt med daglig leder Arild Haavik. Her fikk vi en god følelse og inngikk en overordnet avtale. Det jeg kan si nå etter å ha fasiten på hvordan samarbeidet har utviklet seg, er at hvis vi skulle gått tilbake i tid og valgt aktør på nytt, så hadde vi valgt Athene igjen.

Hva skiller Athene fra andre aktører?
Nå skal det jo sies at vi har begrenset erfaring med andre selskaper som en totalleverandør av regnskapstjenester, men jeg kan sammenligne med det vi hører fra andre i bransjen og bekjente som forteller at man i større selskaper fort kan bli en kasteball med mindre personlig oppfølging.

I Athene opplever vi derimot de ansatte som veldig jordnære, imøtekommende og hjelpsomme. Det synes som et lite hierarkisk og byråkratisk system. Her sammenligner jeg Athene med de store selskapene ettersom jeg ser på dere som et selskap som har den personlige tilnærmingen til et lite selskap og systemene til et stort selskap. Vi opplever i tillegg at de systemansvarlige prioriterer og følger opp på en god måte.

Hvilke fordeler har dere fått ved å outsource regnskapet til Athene?
Det har vært mange fordeler med å outsource den utførende delen av økonomifunksjonen, men det er også viktig å få frem at det har vært en kontinuerlig utvikling i riktig retning. Alle resultatene oppnås ikke med det samme. Den store verdien har vi utviklet sammen i dialog. Vi sparrer mye frem og tilbake for å finne den beste formen for samarbeid og hvilke systemer som skal benyttes.

Den viktigste fordelen er at vi har fått mer tid til kjernevirksomheten, som å holde prosjektene i riktig fremdriftskurs og fokusere på verdiskapningen i selve prosjektene. Vi får et ekstra pusterom i vår hverdag til å gjøre jobben vår enda bedre. En annen fordel med Athene er at kvaliteten på arbeidet er veldig god.

Systemene man har tilgang til og kompetansen i de ansatte er også en stor fordel. Vi kan bruke all regnskapsdata til økonomistyring i prosjektene på en god måte. Vi har Xledger som en veldig god ryggrad i bunnen og lukter litt på blant annet Adminflow for effektivisering av cap tabble og alle kapitalbevegelser / aksjonærregisterrapportering som et tilleggssystem.

Hvordan har dere opplevd å samarbeide med Athene?
Her går mange av fordelene jeg nevnte igjen. Vi har opplevd at vi har en solid tjeneste i bunnen og at det har skapt mer tid i arbeidshverdagen for oss i organisasjonen.

Vi opplever at Athene har tilpasningsdyktighet, en god omstillingsevne og at det er et oppriktig ønske om en god leveranse fra begge parter. Noe jeg ikke har opplevd på samme måte fra andre byråer tidligere. Det er et genuint ønske om at begge parter skal ha det så godt som overhode mulig. Samarbeidet er ukomplisert og tillitsbasert. Dersom vi har noen forslag til forbedring blir man alltid tatt imot med imøtekommenhet. 

Hvis noen hadde spurt dere om hvorfor de bør velge Athene, hva hadde svaret vært?
Her ville vi dratt frem at Athene har en veldig god systemkompetanse. I kombinasjon med imøtekommende, joviale og flinke ansatte, samt at vi har et ukomplisert samarbeid. Det er et lite byråkratisk selskap. Athene har en ukomplisert tilnærming og løser jobben raskt og effektivt.

Det jeg opplever når jeg snakker med andre bransjekollegaer innenfor økonomi og eiendom er at de kan slite med ansatte og leverandører som ikke vet hvordan man beregner skatt eller ikke klarer å hente ut excel dokumenter og lignende. Sånt opplever man ikke med Athene. Disse elementære tingene er en selvfølge, og så kan vi heller fokusere på å øke kvaliteten på tjenesten for å lette arbeidet vårt internt i organisasjonen ytterligere.

Revisoren vi har hatt siden vi ble stiftet for snart 20 år siden skryter ikke høyt av andre leverandører med mindre de tydelig utmerker seg positivt, og de snakker varmt om Athene. De har ytterst sjelden tilbakemeldinger på ting som burde eller kunne vært gjort annerledes. Som sier mye om leveransen fra de ansatte i Athene.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert