Lønnskjøring

Lønnskjøring kan være vanskelig og feil kan få store konsekonsekvenser. Her kan du laste ned skjema for lønnskjøring for å forenkle lønnskjøringsprosessen. Vil du eller regnskapsfører spare tid og penger? Bruk disse skjemaene!

Lønnsemnet kan være krevende og du vil ikke tråkke feil her. Nedenfor kan du laste ned nyttige verktøy som kan hjelpe deg med lønnskjøringene. Ønsker du bistand til dette, kan du ta kontakt med oss, vi står klare for å bistå med din lønnskjøring. Vi tilbyr blant annet lønnskjøring, A-melding og andre lønnsrelaterte tjenester. Våre tjenester leveres enkelt og effektivt over web. Dine ansatte vil motta lønnsslipp innen kort tid på e-post og du vil motta en oversiktlig liste over alt som skal betales, også arbeidsgiveravgift og skatt. Vi kan også legge opp utbetalingene i din nettbank.

Reiser du mye har vi enkle reiseregningsystemer på telefon og nett som sparer deg og regnskapsfører for mye tid! Kontakt oss for demo av våre løsninger for reiseregning.  

Nedenfor kan du laste ned skjema for lønnskjøring med oversikt over ansatte samt liste du kan bruke til lønnskjøring. Bruker du en av listene nedenfor sparer både du og regnskapsfører tid i lønnskjøringsarbeidet.

Last ned

Vi har laget en liste der du søker etter ansatte med ansattnavn:

Last ned

Og en liste der du søker etter ansatte med ansattnummer:

 

Dokumentasjon av timeforbruk
Arbeidede timer for ansatte med timelønn eller dagslønn skal være dokumentert ved timelister, stemplingskort eller lignende manuelle eller elektroniske system. Følgende opplysninger skal framgå for den enkelte ansatte:

  • dato for utført arbeid
  • antall timer den aktuelle dato
  • sum timer for den aktuelle perioden

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk skal dokumentere utførte timer (timelister eller lignende manuelle eller elektroniske system). For ansatte gjelder dette uavhengig av om lønnen utbetales som timelønn eller fastlønn. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det avtalt fast pris. Timene skal spesifiseres for hver ansatt pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Ønsker du et skybasert timeregistreringssystem kan du kontakte oss, nedenfor finner du timeliste i excel.

Last ned timeliste

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Abonner på bloggen vår