Må jeg ha revisor og hvordan kan jeg fravelge revisjon?

Når må et selskap ha revisor? Må jeg ha revisor? Dette må du ha helt klart før årsoppgjøret skal starte. Vi tar deg igjennom når du må ha revisor og hva en revisor gjør.

Kan jeg fravelge revisor?
Som hovedregel er alle aksjeselskaper revisjonspliktige, men det er visse unntak fra revisjonsplikten. Dersom du ikke ønsker å revidere regnskapet til ditt aksjeselskap må du oppfylle følgende vilkår 

  • Driftsinntektene er under 6 mill. kroner
  • Balansesummen er under 23 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

Morselskap kan fravelge revisjon når konsernet samlet sett kommer under terskelverdiene. Et morselskap som har fravalgt revisjon, og som i løpet av regnskapsåret kjøper et datterselskap som innebærer at terskelverdiene overskrides, blir revisjonspliktig først året etter det aktuelle regnskapsåret. Enkelte bransjer følger egne regler og må alltid ha revisor, som f.eks. regnskapsførere, advokater og flere andre.

Når kan selskapet fravelge revisor?
I eksisterende aksjeselskaper skal terskelverdiene baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår (året før). Overskrides grensene for driftsinntekter, balansesum eller årsverk, skal selskapets årsregnskap for det påfølgende regnskapsår revideres. Det betyr at du kan overstige terskelverdiene i år og først revidere årsregnskapet for neste år.

I nye selskaper som ikke har avlagt årsregnskap, skal fravalg basere seg på balanseverdier fra åpningsbalansen og antall ansatte på generalforsamlingstidspunktet. Dersom selskapet ikke har plikt til å utarbeide åpningsbalanse, er det aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen som skal legges til grunn.

Hvordan fravelger jeg revisor?
Det er styret som etter fullmakt kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. I eksisterende selskap er det generalforsamlingen som gir styret slik fullmakt. I nye selskap er det stifterne som i stiftelsesdokumentet gir styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.

Det må altså foreligge to protokoller i begge tilfellene - generalforsamlingsprotokoll og styreprotokoll, ev. stiftelsesdokument og styreprotokoll. Disse må legges ved Samordnet registermelding ved melding til Foretaksregisteret om fravalg av revisjon.

Viser årsregnskapet driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret.

Melding om fravalg av revisjon av årsregnskap meldes inn via Samordnet registermelding i Altinn, og må være registrert i Foretaksregisteret før den 31.12 for å få virkning for gjeldende år.

Vær obs på at det ikke er nok at meldingen er sendt inn innen fristen. Den må være registrert. Slutten av året er den travleste tiden for Foretaksregisteret. Det kan derfor være lurt å sende meldingen inn i god tid før fristen. 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert