Hvordan kan bedrifter jobbe strategisk med mangfold og Pride?

Juni er ikke bare en måned av solskinn og sommerbris; det er også en tid for å feire kjærlighet, aksept og mangfold. I hjertet av denne feiringen ligger Pride-måneden, en tid dedikert til å ære og støtte LHBTQ+-samfunnet. Pride handler imidlertid ikke bare om paradene og festlighetene på gatene, men også om å ta konkrete skritt for å bygge et inkluderende miljø på arbeidsplassen.

Virksomheter med en større grad av inkludering og mangfold tar bedre beslutninger. En femårs studie av mer enn 1000 selskaper i 15 land viste at inkluderende virksomheter med større mangfold har større sannsynlighet for å fatte bedre og dristigere beslutninger. 

Her er seks steg for bedrifter som ønsker å ta tak i Pride-arbeidet og jobbe strategisk med mangfold:

1. Bevisstgjøring og kompetansebygging
Det kan være verdifullt å tilrettelegge for opplæring og kompetansebygging som kan bidra til å øke ansattes kunnskap om LHBTQ+-relaterte spørsmål. Dette kan omfatte workshops, foredrag og ressursmateriell. Økt kunnskap kan bidra til å redusere fordommer og fremme respekt for mangfold.

2. Synlig og meningsfull støtte
Det er viktig å ikke bare snakke om støtte, men også vise den tydelig. Bedrifter kan markere sin støtte til Pride-bevegelsen gjennom synlige handlinger som å endre logoer til regnbuefarger, henge opp flagg på kontoret, og distribuere regnbue-merkede gjenstander som armbånd og pins. Denne synlige støtten sender et sterkt budskap om inkludering både internt og eksternt.

3. Etablering av langsiktige forpliktelser
Pride-arbeidet bør ikke begrenses til en enkelt måned. Bedrifter bør forplikte seg til å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø på lang sikt. Dette kan omfatte utvikling av politikk og prosedyrer som fremmer mangfold og inkludering, opprettelse av støttegrupper eller nettverk for LHBTQ+ ansatte, og kontinuerlig evaluering av praksiser for å sikre at de er i tråd med beste praksis.

4. Mangfoldig rekruttering
For å skape et virkelig inkluderende miljø, bør bedrifter være proaktive i rekrutteringsprosessen for å tiltrekke seg mangfoldige talenter. Dette kan inkludere å søke etter kandidater fra forskjellige bakgrunner, oppmuntre til mangfoldig søknadspool og implementere inkluderende praksiser i hele rekrutteringsprosessen.

5. Støtte til LHBTQ
Bedrifter kan styrke sitt engasjement ved å støtte lokale LHBTQ+-organisasjoner og arrangementer. Dette kan omfatte sponsorering av Pride-parader, donasjoner til organisasjoner som jobber for LHBTQ+ rettigheter, eller frivillig deltakelse i samfunnsarrangementer.

6. Kontinuerlig evaluering og tilpasning
Mangfold og inkludering er ikke statiske konsepter, og det er viktig for bedrifter å kontinuerlig evaluere og tilpasse sine praksiser. Dette kan innebære regelmessig tilbakemelding fra ansatte, og justering av politikk og prosedyrer for å adressere nye utfordringer og behov.

I denne Pride-måneden oppfordrer vi bedrifter til å gå utover symbolikken og virkelig engasjere seg i arbeidet med å skape et mer inkluderende samfunn for alle. Ved å ta konkrete skritt for å støtte mangfold og Pride, kan bedrifter ikke bare forbedre sitt omdømme, men også til å fremme et miljø der alle føler seg trygge, akseptert og respektert.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Amanda jobber som markedsfører hos Athene, med en mastergrad i Strategic Marketing Management fra BI Norwegian Business School og er basert i Oslo. Hun har en variert bakgrunn med kreative roller innen arrangement- og kultursektoren, supplert med spesialisering innen økonomisk analyse, data-dreven innsikt og utvikling av digitale markedsføringsstrategier.

Hold deg informert