Må jeg levere MVA-oppgave? Og hvordan gjør jeg det?

Selv om du ikke er mva-pliktig må du kanskje sende inn MVA-oppgave! Har du kontroll på MVA-oppgaven? Her kan du lese mer om du må levere mva oppgave og hvordan du gjør det. 

Alle bransjer utenom primærnæringene og små næringsdrivende med årsoppgave, skal sende inn oppgave over omsetningen sin og betale inn skyldig avgift seks ganger i året (seks terminer). Oppgaven skal som hovedregel leveres gjennom Altinn. Merverdiavgiftsoppgaven skal være levert og skyldig avgift må være innbetalt innen én måned og ti dager etter utløpet av hver termin (altså innen 10. april for terminen januar - februar). Fristen for 3. termin er 31. august. Merverdiavgiftsoppgave må sendes inn selv om det ikke har vært noen omsetning i terminen.

Næringsdrivende som har omsetning under en million kroner i løpet av et kalenderår, kan søke om å levere merverdiavgiftsoppgave en gang i året (søknaden må være kommet til Skatteetaten senest 01. februar). For næringsdrivende som har fått adgang til å levere årsterminoppgave, er fristen for levering og betaling 10. mars.

Beløpet som skal innbetales til staten, er samlet merverdiavgift beregnet ved salg (utgående avgift) fratrukket merverdiavgift betalt ved kjøp (inngående avgift).

Når du fyller ut merverdiavgiftsoppgaven, er det viktig å skille mellom omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven og avgiftsfri omsetning med nullsats. Du har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift for anskaffelser som brukes i den virksomheten som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Imidlertid har du fradrag for inngående merverdiavgift for anskaffelser som brukes i virksomheten der det skal brukes nullsats på omsetningen. Eksempel på omsetning med nullsats er eksport.

Næringsdrivende innen jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk og fiske skal levere omsetningsoppgave og betale merverdiavgift én gang i året. I denne oppgaven kan de også ta med omsetning i annen næring hvis den ikke overstiger 30 000 kroner.

Mva. som gjelder «fjernleverbare tjenester» fra utlandet (som for eksempel programvare og konsulenttjenester levert over internett), innberettes i eget punkt på den vanlige merverdiavgiftsoppgaven. Hvis virksomheten din ikke har rett til å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, innberetter du merverdiavgiften hver tredje måned på en egen oppgave som leveres gjennom altinn.no. Du behøver ikke levere oppgave for terminer hvor avgiftsbeløpet er mindre enn 500 kroner. Selv om du ikke er momspliktig må du altså rapportere snudd avregning for fjernleverbare tjenester.

Forsinkelsesrenten (morarenten) ved betaling av merverdiavgift etter forfall fastsettes hvert halvår, med virkning fra 01. januar og 01. juli.

Les mer her

Har du noen spørsmål?
Contact us
Are er partner og en av gründerne av Athene Group. Han er utdannet siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og er autorisert regnskapsfører. Are har erfaring fra å starte flere selskaper, vært daglig leder i flere selskaper og jobbet som økonomisjef. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert