Når er det lurt å ha et holdingselskap?

Lurer du på om det kan være lurt å opprette et holdingselskap? I denne artikkelen tar vi for oss det viktigste å vite om holdingselskap, slik at du kan ta en vurdering på om dette er det riktige valget for deg.

Hva er et holdingsselskap?
Holdingsselskap er ikke en egen selskapsform, men en betegnelse som brukes for selskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere andre selskap. At holdingsselskap ikke har andre oppgaver betyr at de ikke leverer egne varer elle tjenester.

Investorer vil som regel etablere holdingsselskap for å kjøpe andeler i eksterne selskaper. For gründere derimot vil holdingsselskapet eie din andel i selskapet som du er med på å starte. Det vil si at du eier selskapet som eier selskapet som startes opp.

Som med alt annet fører denne organisasjonsformen med seg både fordeler og ulemper.

Skattemessige fordeler
Fordelen med et holdingsselskap er at du kan utsette beskatningen av aksjeinntektene - så lenge du ikke tar ut overskudd til privat bruk. Ettersom holdingsselskap er fritatt fra aksjeutbytter og gevinster, kan utbytte og gevinst reinvesteres skattefritt.

Fleksibilitet for eierne
Har aksjeselskapet flere eiere vil holdingsselskapet gi mer fleksibilitet. Her kan hver av eierne opprette sitt eget holdingsselskap som åpner for at de kan utbetale utbytte til seg selv personlig etter behov. Det vil si at en eier kan ta ut penger til privat bruk, mens en annen lar summen stå eller investerer i andre selskaper, eiendom eller lignende uten å måtte betale utbytteskatt.

Merk at dersom holdingselskapet ikke eier mer enn 90 prosent av aksjene i driftsslskapet, må holdingsselskapet inntektsføre 3 prosent av utbytte. Skattesatsen på utbytte fra driftsselskapet til holdingselskapet blir da 0,66 prosent (3% x 22%).

Fleksibiliteten du får med holdingselskap skal være med på å oppfordre til investeringer som fører til flere arbeidsplasser og mer skattepliktig virksomhet.

Redusert risiko ved konkurs
Dersom du driver ulike type virksomheter på flere forskjellige områder, vil du oppnå lavere økonomisk risiko ved å skille ut virksomhetene i separate driftsselskaper som du eier gjennom et holdingselskap.

Hvis et av selskapene går konkurs vil holdingstrukturen fungere som en buffer som forhindrer at én av driftsselskapenes økonomiske problemer påvirker en av de andre selskapene negativt.

En ulempe som kan tas i betraktning her i forhold til direkte personlig eierskap, er imidlertid at holdingselskapet ikke får fradrag for tap på aksjer.

Skatteutjevning
Dersom du har flere virksomheter eller aksjeselskaper som du har samlet eierskapet til i et felles holdingselskap, etableres det en konsernstruktur. Det betyr at om et av selskapene går med underskudd og et annet med underskudd, kan skatteregningen i konsernet balanseres ved at selskapet med overskudd gir konsernbidrag til underskuddsselskapet. Dermed vil begge selskapene gå nærmere null og det må betales mindre skatt.

For å kunne benytte seg av konsernbidrag må holdingselskapet eie mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapene.

Konsernbidrag føres kun på skattemeldingen (selvangivelsen), det er ikke behov for å fysisk overføre penger eller gjøre endringer i regnskapet.

Vil holdingselskap være rett organisasjonsform for meg?
Det er mye som må tas hensyn til og her er det viktig å gjøre en grundig vurdering. Vær klar over at du må betale for å registrere alle selskapene i Foretaksregisteret, du må føre flere regnskap og forholde deg til mer administrativt arbeid. Holdingstrukturen vil derfor være til fordel om du skal investere og vokse mye, men ikke om du kun skal livnære deg.

Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor og kan velge bort at årsregnskapet skal revideres. Du kan velge bort revisjon så lenge:

  • Driftsinntektene er under 6 millioner kroner, og 
  • balansesummen er under 23 millioner kroner, og 
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk.

Har du muligheten til å velge bort revisjon kan du spare en del penger.

Merk deg også at det kan bli dyrt å etablere en holdingstruktur i ettertid. Du kan bli nødt til å selge eiendeler fra deg selv til holdingselskapet, som igjen kan føre til skatteplikt. I tillegg må salget godkjennes av en revisor.

Vi hjelper deg gjerne med vurderingen og gjennomføringen av en slik omorganisering. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så finner vi sammen frem til den beste løsningen for deg og din virksomhet.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert