Ny lønnsstøtteordning: Få inntill 25 000 kr/mnd for å ta permitterte tilbake i arbeid

Bedrifter og organisasjoner kan igjen få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb. Den nye ordningen er vedtatt av Stortinget og trådte i kraft den 15.mars og vil gjelde ut juni 2021.

Den nye lønnsstøtteordningen kan gi høyere støttebeløp og skal være mer fleksibel enn tidligere støtteordning. Formålet er å bidra til at arbeidsgivere kan ta permitterte ansatte raskere tilbake i arbeid. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien og smittevernstiltakene. Fra og med 3. mai har du mulighet til å søke om tilskudd.

De viktigste endringene fra forrige ordning
Ordningen for 2021 har flere likheter med ordningen fra 2020, men det er likevel gjort noen endringer som er viktige å merke seg.

Den nye ordningen har et krav om minst 15 prosent omsetningsfall. Foretak med lavere omsetningsfall enn dette vil ikke ha krav på støtte. For foretak med omsetningsfall på 15 prosent eller høyere vil støttebeløpet bli beregnet ut ifra størrelsen på omsetningsfallet.

Virksomheten vil også motta høyere støtte per permittert som tas tilbake. Maksimalt kan virksomheten få 25 000 kr per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering. Det maksimale støttebeløpet kan kun tas ut om arbeidsgiver kan vise til omsetningsfall på minst 70 prosent.

Arbeidsgiver kan søke om støtte for periodene:

  • 15.mars - 30.april
  • 1.mai - 30. juni

Fleksibelhet i ordningen
Hvis det viser seg at arbeidsgiver er nødt til å re-permittere ansatte de mottar støtte for, vil ikke foretaket miste retten til allerede opptjent eller fremtidig støtte. Dette gjør ordningen mer fleksibel.

Foretaket har også muligheten til å motta gradert støtte for de ansatte som delvis blir tatt tilbake fra permittering. Samtidig åpnes det også for å ta tilbake ansatte med formål om opplæring og øke kompetanse.

Krav for støtteordningen
Ordningen gjelder for arbeidsgivere som er selvstendig næringsdrivende (ENK), selskap (AS), og ideelle organisasjoner og stiftelser som har permitterte ansatte som følge av koronapandemien.

For at du som arbeidstaker kan søke støtte må den ansatte ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021, samt minst en av følgende datoer:

  • 15.november 2020
  • 1.desember 2020
  • 15.desember 2020
  • 31.desember 2020
  • 15.januar 2021

Som arbeidsgiver kan du ikke motta støtten og samtidig permittere eller si opp ansatte i sammenlignbare stillinger.

Den ansatte må ha mottatt minst 80 % av beregnet støttebeløp som lønn/provisjon i perioden.

Slik beregnes tilskuddet
Støttebeløpet graderes ut ifra den ansattes stillingsprosent, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb i virksomheten. 

Omsetningsfall på minst 70 prosent gir som sagt retten til 25 000 kr i tilskudd per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Ved lavere omsetningsfall minskes tilskuddet lineært ned til 10 000 kr for omsetningsfall på 15 prosent. Ved omsetningsfall på under 15 prosent gis det ikke støtte. 

Frivillige og ideelle virksomheter gjelder et særskilt skattebeløp på 15 000 kr per måned for hver fulltidsansatt som tas tilbake. For lærlinger gjelder støttebeløpet opp til 15 000 kr per måned.

Konsernvirksomheter kan søke om maksbeløp på 9,4 millioner for perioden 15.mars - 30. april, og for perioden 11. mai - 30. juni tildeles ytterligere 12,5 millioner.

Søknadsfristene
Søknadsportalen holdes åpen i periodene 3. mai - 31. mai og 1. september - 30. september. Den endelige søknadsfristen er 31. september, forutsatt at søknaden ikke må gjennom manuell kontroll.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål rundt lønnsstøtteordningen eller annet innenfor lønn, HR og regnskap.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert