Er du oppdatert på de siste endringene i arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven har fått en oppdatering som kan påvirke bedriften din og de ansatte fra 1. juli. Vårt mål er å holde deg opplyst og forberedt på endringene, slik at du i god tid kan tilpasse deg og oppfylle alle nye krav.

Alle arbeidstakere skal ha skriftlig arbeidsavtale. Det gjelder både for faste og midlertidige stillinger. Det finnes ingen unntak fra denne regelen. De nye kravene som trer i kraft fra 1. juli 2024 bygger videre på minimumskravet som allerede følger av arbeidsmiljøloven § 14-6.

Disse nye endringene vil gjøre arbeidsavtalene mer omfattende enn tidligere. Dette er for å styrke arbeidstakernes rettigheter gjennom mer forutsigbare arbeidsvilkår og økt trygghet og klarhet.

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver? 
Alle nye arbeidsavtaler som gjelder fra 1.juli 2024 eller senere må være i tråd med de nye regelendringene. Arbeidsgiver trenger ikke å oppdatere allerede eksisterende arbeidsavtaler, med mindre ansatte ber om det. 

Vi anbefaler arbeidsgivere å utarbeide arbeidskontrakt og få den signert, så snart tilbud om stilling er akseptert. Nye regler krever at arbeidsavtale inngås senest en uke etter oppstartdato.

Spesielle krav for deltidsansatte og midlertidige ansatte
En av de mest betydningsfulle endringene som trer i kraft fra juli er beskyttelsen mot misbruk av midlertidige ansettelser. Dette vil ikke bare bidra til å sikre stabilitet og forutsigbarhet for ansatte, men det vil også styrke bedriftens omdømme som en ansvarlig og rettferdig arbeidsgiver.

Det som nå er viktig å være klar over er at hvis arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstaker er fast ansatt, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig av arbeidsgiver.

Det samme gjelder for stillingens omfang. Hvis arbeidsgiveren ikke har opplyst om omfanget av stillingen, vil arbeidstakers påstand om arbeidstiden legges til grunn, med mindre arbeidsgiveren klarer å bevise noe annet.

Andre innholdskrav
Lovendringen stiller en rekke nye krav til innholdet i arbeidsavtaler. Det skal blant annet opplyses om: 

  • Arbeidssted: Hvis arbeidstakeren ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidsstedet sitt.
  • Prøvetid: Prøvetiden i midlertidige arbeidsforhold ikke kan vare lenger enn halvparten av ansettelsestiden.
  • Fravær betalt av arbeidsgiver: Informasjon om hva slags fravær som blir betalt av arbeidsgiver.
  • Oppsigelse: Informasjon om hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker skal gå frem for å avslutte arbeidsforholdet. 
  • Lønn og godtgjørelse: I henhold til nye regler skal det i tillegg til de kjente bestemmelsene, opplyses om de ulike elementene som inngår i lønna.
  • Arbeidstid: Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal avtalen opplyse om dette.
  • Ordning for vaktendringer: Avtalen skal opplyse om ordning for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid eller arbeidsplan, samt betaling for slikt arbeid.
  • Innleiers identitet: Avtalen må oppgi navn på innleier dersom arbeidsgiveren er et bemanningsforetak og arbeidstakeren leies ut. 
  • Kompetanseutvikling: Avtalen skal opplyse om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr. Den trenger ikke å inneholde detaljert informasjon eller liste opp alle opplæringstilbud. 
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på de institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse. Eks pensjonsordninger, forsikringsordninger og sykelønn.

Navigere de nye lovendringene
Det er ingen tvil om at å holde tritt med endringene i arbeidsmiljøloven er avgjørende for å sikre sunne og bærekraftige arbeidsforhold i din bedrift. Som en pålitelig partner innen HR-tjenester, er det vår oppgave å veilede deg gjennom disse lovmessige endringene på en måte som er både forståelig og effektiv.

Athene Group hjelper deg med å møte de nye kravene til arbeidsavtaler
Våre HR-spesialister kan bistå deg med å utarbeide maler for arbeidskontrakter tilpasset din bedrift og i samsvar med de nye lovkravene

Vi forstår at hvert firma har sine unike behov og utfordringer. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller derom du har behov for å sparre rundt aktuelle problemstillinger i forbindelse med dette.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert