Nye regler for næringsdrivende for inntektsåret 2023

Fra og med 1. januar 2023 ble det innført flere nye regler fra finansdepartementet. Her finner du en oversikt over de viktigste som gjelder for næringsdrivende. 

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter på over 750 000
Det er innført 5% ekstra arbeidsgiveravift for lønnsinntekter på over kr 750 000. Den ekstra avgiften skal beregnes fra kalendermåneden beløpsgrensen overskrides, og for den delen som overskrider beløpsgrensen. Jf. Folketrygdeloven § 23-3 med forskrifter, er beregningsgrunnlaget grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. 

I følge §2 i forskriften om ekstra arbeidsgiveravgift skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift på tilskudd og premiebetaling til kollektiv pensjonsordning

I de tilfeller der arbeidstaker arbeider for flere registrerte underenheter kan den ekstra arbeidsgiveravgiften rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert. 

Dersom en ansatt har flere arbeidsgivere må man se på ansettelsesforholdene hver for seg, men om stillingen bevisst deles opp innenfor samme arbeidsgiver for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, f.eks i et konsern, vil det kunne føre til gjennomskjæring fra Skatteetaten. Altså må flere ansettelsesforhold hos samme arbeidsgiver bli sett på samlet

For deg som har lønnskjøring internt:

  • Sjekk med systemleverandør om dette vil automatisk beregnes i deres lønnssystem og vær bevisst på lønnsartoppsett
  • Kontroller at ekstra arbeidsgiveravgift er med i lønnsavstemmingene.
    Regnskap Norge kommer til å legge ut et nytt avstemmingsskjema for arbeidsgiveravgift som tar hensyn til dette i KS Komplett innen slutten av januar 2023.

Det kan være gunstig å revurdere bonusordninger
For de som har faste bonusordninger eller praksis med å ta ut bonus på slutten av året, kan det fra 2023 være aktuelt å vurdere nærmere hva som er den mest gunstige ordningen: om det fortsatt er å ta ut bonus, heller ta utbytte, eller benytte andre insentivmodeller - eller en kombinasjon av dette. Ta gjerne kontakt for en prat rundt optimalisering av disse vurderingene.

MVA på el bil over kroner 500 000
Fra og med 1.januar 2023 innføres det merverdiavgift på elektroniske personkjøretøy for den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner. Fra samme dato oppheves også fritaket for omsetning av elbilbatterier. 

Merk også at den særskilte rabatten for elbiler i firmabeskatningen oppheves slik at elbiler likestilles med tradisjonelle biler.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter 
Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter gjelder fra og med 6. oktober 2022 hvor mv. øker fra 1,6 til 1,72. For renteinntekter fra selskapet til personlig skatteyter gjelder endringen fra og med inntektsåret 2023. 

Pensjon fra første krone for næringsdrivende
Reglene endres for frivillige innskuddspensjonsordninger. Det betyr at selvstendige næringsdrivende, frilansere mv. får adgang til skttefavorisert sparing fra første krone. 

Les mer om endringene på regjeringens sider.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert