Økt utbytteskatt fra 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ønsker de å øke den effektive utbytteskatten for personlige aksjonærer fra 31,68 % til 35,2 %. Endringene vil tre i kraft fra inntektsåret 2022 dersom de vedtas. Dermed har du fortsatt tid til å vedta utbytte før skattesatsen øker.

Når skal utbyttet beskattes?
Utbyttet skattlegges det året generalforsamlingen vedtar utbyttet. Uavhengig om utbyttet utbetales ved senere tid.

Dersom den økonomiske situasjonen til selskapet tillater det er det mulighet for å vedta utbytte utover det som allerede måtte være avsatt i årsregnskapet for 2020.

Tilleggsutbytte
Hadde selskapet ditt god økonomi i 2020, men valgte å ikke dele ut så mye utbytte som det var mulighet for? Da kan det være aktuelt å ta et tilleggsutbytte i 2021.

Tilleggsutbytte er den enkleste og billigste fremgangsmåten, siden man bare behøver en
styrebehandling og ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinært utbytte
Dersom det ikke er mulig å ta tilleggsutbytte, kan det likevel være mulig å ta ekstraordinært utbytte hvis inntjeningen i 2021 har vært od og gir såkalt fri egenkapital. 

Før styret og en ekstraordinær generalforsamling kan vedta et ekstraordinært utbytte må det utarbeides en mellombalanse. Med mindre selskapet har fravalgt revisjon, må mellombalansen sendes for registrering i Brønnøysund.

Bør jeg ta ekstra utbytte?
Hvis du tror det kan være aktuelt å ta mer utbytte, kan vi naturligvis hjelpe deg med å: 

  • finne ut hvor mye utbytte som kan være mulig å ta
  • anbefale hvordan du bør gå frem
  • utarbeide mellombalanse (og evt koordinere med revisor)
  • utarbeide og sende inn protokoller 

Vi hjelper deg gjerne med håndtering av utbytteskatten. Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker veiledning.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Athene Group er et uavhengig regnskapsbyrå med over 80 ansatte. Vi er en trygg støttespiller innen økonomi, lønn og system. Når vi arbeider er det med fokus på digitale løsninger og personlige kundeopplevelser. Vi jobber for å gi deg mer enn historiske regnskapstall, vi er din sparringspartner.

Hold deg informert