Pensjon fra første krone

Stortinget har endret på loven om pensjonsordning. Loven trådte i kraft 1. januar i år, men bedriftene har frem til 30. juni 2022 til å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

For alle virksomheter som har plikt til å opprette en OTP-ordning, vil de fleste arbeidstakere nå få pensjonsopptjening fra første krone. Det innføres krav om at alle private tjenestepensjonsordninger skal spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone (for lønn opp til 12G).

Endring i nedre aldersgrense
I tillegg blir minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningene opphevet, og den nye aldersgrensen settes ned fra 20 til 13 år.

Minstekrav til lønn
Ansatte har rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-meldingen. For ordinære virksomheter er beløpsgrensen 1000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.

Det er mulig å fastsette lavere eller ingen minstekrav til lønn for medlemskap i pensjonsordningen. For pensjonsordninger uten minstekrav, skal arbeidstaker opptas som medlem fra første arbeidsdag.

Deltids- og sesongansatte
Opptjent pensjon for arbeidstakere i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av pensjonen som ville vært opptjent i fulltidsstilling.

Unntaksreglene for sesongarbeidere er fjernet og alle sesongarbeidere skal behandles som deltidsansatte.

Eldre arbeidstakere
Arbeidstakere som har mindre enn 10 år igjen til opptjeningsalderen (67 år) skal også tas opp som medlem i pensjonsordningen. Arbeidstakere over 75 år skal ikke tas opp som medlem.

Slik tilpasser du deg de nye reglene
Ta kontakt med leverandøren for bedriftens pensjonssparing og be om at avtalen endres i henhold til det nye lovverket.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Are er partner i Athene Group, siviløkonom med MSc i Business Law, Tax and Accounting og autorisert regnskapsfører. Han har tidligere bygget opp et coworking space og et regnskapsbyrå samt jobbet som økonomisjef for et event- og mediehus. I Athene jobber han med strategi, forretningsutvikling og teknologi. Han brenner for at kundene til Athene skal lykkes og tar gjerne et uforpliktende møte om regnskap, systemer eller annen rådgivning.

Hold deg informert