Personalrabatter og tredjepartsytelser

Alle økonomiske fordeler ansatte mottar i arbeidsforholdet er i utgangspunktet skattepliktig, men det finnes unntak og det er arbeidsgivers ansvar å innrapportere korrekt.

Personalrabatter regnes som goder ansatte får som en del av sitt ansettelsesforhold. Dette kan for eksempel være prisavslag på varer som bedriften omsetter. 

Hvem kan få personalrabatt?
Reglene om skattefrie personalrabatter gjelder både for ansatte og styremedlemmer. Aksjonærer som ikke er ansatt er derimot unntatt regelverket og har ikke muligheten til å motta skattefrie personalrabatter.

Beløpsgrense
For at en personalrabatt skal være skattefri kan ikke rabatten overstige 8000 kroner per inntektsår, så lenge varen eller tjenesten omsettes i virksomheten. Det er heller ikke satt noen grense på prosenten som kan gis. Som eksempel kan arbeidsgiver gi 100 % av verdien på inntil 8000 kroner, 50 % rabatt på inntil 16 000 kroner og 25 % rabatt på varer inntil 32 000 kroner.

Mottar de ansatte rabatter innen samme konsern vil de behandles etter reglene om personalrabatter. Dersom rabattene mottas fra tredjeparter som kunder eller leverandører, vil samme regler gjelde om varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller et annet selskap i konsernet.

Rabatt til slekt og venner
Dersom virksomheten gir rabatt til slekt og venner av den ansatte, blir dette trukket direkte fra kvoten til den ansatte på 8000 kroner. 

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Dersom personalrabatten er skattefri, skal ikke fordelen innrapporteres eller være med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Kun hvis beløpet på 8000 kroner overskrides vil arbeidsgiver være nødt til å betale arbeidsgiveravgift, samt gjelder forskuddstrekk på det overskytende.

Kan man kombinere skattefrie gaver og personalrabatt?
Svaret på dette er ja. Skattefrie gaver og personalrabatt kan kombineres så lenge kravene er oppfylt.

Dersom en kombinerer skattefri gave (opp til 5000 kroner for 2021) og personalrabatt (opp til 8000 kroner for 2021) kan ansatte motta skattefrie gaver for inntil 13 000 kroner.

Tredjepartsytelser
Tredjepartsytelser er rabatter og ytelser mottatt i arbeidsforholdet, men gjennom andre enn arbeidsgiver, såkalte tredjeparter som har tilknytning til arbeidsgiver. 

Fra og med inntekståret 2019 gjelder de skattefrie beløpsgrensene også for følgende gaver når de gis fra tredjeparter (f.eks. forretningsforbindelser):

  • jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt 4000 kr.
  • andre gaver på maksimalt 5000 kr per år. 

Gaven må også bestå av annet enn pengebeløp. Vær også oppmerksom på at beløpsgrensen gjelder samlet for gaver som den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter. 

Beregning av tredjepartsytelser
Den skattepliktige fordelen av en tredjepartsytelse er differansen mellom omsetningsverdien i forbrukermarkedet og det mottaker selv har betalt. La oss si at det er vanlig med 5 % rabatt for en bestemt vare/tjeneste, men man får 10 % rabatt gjennom rabattavtalen. Da vil 5 % rabatt utgjøre omsetningsverdien. Rabatt som oppnås utover den tilgjengelige rabatten på markedet vil altså representere den skattepliktige fordelen. 

Bonuspoeng
Uttak av bonuspoeng hos flyselskaper og hotellkjeder er en form for tredjepartsytelse. Svært få har kunnet benytte denne fordelen i 2020 grunnet pandemien. Dersom bonuspoeng for både fly, hotell, kredittkort og annet brukes på privat ferie må de ansatte skatte av fordelen. Derimot er det arbeidsgiver som må innrapportere og belastes arbeidsgiveravgift. 

Hvordan kan vi i Athene hjelpe deg?
Vi kan hjelpe deg med å utarbeide gode rutiner rundt personalrabatter og bonuser. Både når det kommer til oversikt og innrapportering. I tillegg kan vi hjelpe deg med alt innen regnskap, HR og lønn, økonomisystemer og MVA representasjon. Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din virksomhet!

Har du noen spørsmål?
Contact us
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert