Restferie og overføring av ferie

Nå som vi går mot slutten av 2023 kan det være arbeidstakere som ikke har benyttet seg av alle feriedagene sine. Som arbeidsgiver har du ansvar for å sikre at de ansatte tar ut de gjenværende feriedagene før årsskiftet, eller inngå en avtale om overføring av ferie til 2024. 

Ferie er en viktig del av arbeidslivet. Den gir ansatte muligheten til å hvile, lade opp, og nyte livet utenfor arbeidsplassen. Imidlertid er det ikke alltid like enkelt å finne den perfekte balansen mellom arbeid og fritid, og noen ganger sitter man igjen med ubrukt ferie ved slutten av året. 

I følge ferieloven skal all ferie avvikles i ferieåret og det er arbeidsgivers plikt å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie, og arbeidstakers plikt å avvikle ferie hvert år, jf. ferieloven § 5 (1).  

Hvor mye ferie har arbeidstaker krav på? 
Arbeidstakere har ifølge ferieloven rett på 25 virkedager ferie i året, inkludert lørdager. Det vil si fire uker og én dag. Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager regnes ikke som virkedager. 

Arbeidstaker over 60 år har krav på tilleggsferie
Dersom en ansatt fyller 60 år i løpet av ferieåret, har vedkommende krav på 6 virkedager tilleggsferie. Vær obs på at dersom ekstraferien deles opp, så har arbeidstaker kun krav på så mange arbeidsdager fri som vedkommende normalt har i løpet av en uke, jf. § 5 (2). 

Avtalefestet ferie
Dersom et selskap ønsker å tilby sine ansatte lengre ferie reguleres dette i egne avtaler. Det er for eksempel mange selskaper som i dag har avtale om fem uker ferie for alle ansatte. De fem ekstra avtalefestede virkedagene med ferie reguleres ikke av ferieloven og man står friere rundt hvordan de håndteres. 

Hvor mange feriedager kan overføres og hvordan gjør man det?
Ifølge ferieloven § 7 (3) kan arbeidstaker inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om å overføre inntil 12 virkedager ferie til neste ferieår. 

For arbeidstakere med avtalefestet ferie kan det avtales om overføring eller utbetaling av feriepengene tilhørende de ekstra avtalte feriedagene. Med mindre avtalen setter noen begrensninger rundt dette. 

Hva skjer med ubrukt ferie? 
Som nevnt tidligere så har arbeidsgiver et ansvar å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin. Har arbeidstaker ferie til gode, uavhengig om det skyldes sykdom, foreldrepermisjon eller om det er andre årsaker til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. 

Det er ikke mulighet for arbeidsgiver å utbetale lønn mot at arbeidstaker ikke avvikler lovpålagt ferie. 

Ferie til gode ved oppsigelse
I en situasjon der arbeidsgiver har sagt opp en av sine arbeidstakere, vil ikke arbeidsgiver kunne legge opp ferien til arbeidstakeren i oppsigelsestiden uten samtykke, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. 

Dersom arbeidstaker har sagt opp arbeidsforholdet har vedkommende i utgangspunktet ikke krav på å avvikle ferien i oppsigelsestiden. Unntaket er om det ikke har vært tid til å avvikle ferien innenfor hovedferieperioden, som er mellom 1. juni og 30. september, eller innenfor ferieåret.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker bistand. 

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert