SkatteFUNN: Husk signering av timelister!

Skattemyndighetene har varslet at de fra inntektsåret 2022 vil kontrollere at timelistene er signert til rett tid. Dette betyr at bedrifter som ikke har signert timelistene til rett tid, risikerer å miste skattefradrag for personalkostnader knyttet til SkatteFUNN-prosjekter.

SkatteFUNN er en viktig ordning som gir norske bedrifter skattefradrag for kostnader knyttet til forskning og utvikling. Ordningen gir bedrifter økonomisk støtte til innovasjon og nyskaping, og bidrar til å øke konkurransekraften til norske bedrifter.

For å få skattefradrag for personalkostnader knyttet til et SkatteFUNN-prosjekt, må bedriften dokumentere kostnadene og aktivitetene som er gjort i prosjektet. Dette inkluderer også signerte timelister som viser hvor mye tid de ansatte har brukt på prosjektet.

Krav om signering av timelistene
Timelistene fungerer som dokumentasjon for personalkostnader knyttet til prosjektet og skal vise hvem som har jobbet på prosjektet, antall timer og hvilke delmål som er bearbeidet. Fra inntektsåret 2020 ble det også innført et krav om at timelistene skal signeres løpende og minst hvert kvartal av både prosjektmedarbeider og prosjektansvarlig.

Fra 2022 kan vi forvente en enda strengere praktisering av regelverket i forhold til SkatteFUNN. Dersom timelistene ikke blir kvartalsvis signert mister selskapet skattefradraget for personalkostnadene knyttet til prosjektet. 

Elektronisk signering 
Merk at timelistene kan signeres elektronisk dersom det kan dokumenteres at signeringen er gjort av både medarbeider og prosjektleder.

Krav om attestasjon fra revisor
Næringsdrivende som krever skattefradrag etter skattefunnordningen må ha revisors signatur på skjema RF-1053, selv om de ikke har revisorplikt eller har mulighet til å velge bort revisor jf. revisorloven § 2-1. Skjemaet leveres som vedlegg i skattemeldingen eller selskapsoppgave. 

Tidligere bekreftet revisor at selskapet hadde et tilstrekkelig timeregistreringssystem med sin signatur, men som en innskjerping fra 2022 er revisors signatur nå en bekreftelse på at timelistene er signert av FoU-medarbeider og prosjektansvarlig løpende og minst hvert kvartal.

Informer de ansatte
Selskapene bør derfor sørge for å informere de ansatte om betydningen av å signere timelistene til rett tid. Dette kan gjøres ved å ha tydelige rutiner og retningslinjer for signering av timelister, og ved å informere de ansatte om konsekvensene av å ikke signere timelistene til rett tid.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål om SkatteFunn.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert