SkatteFUNN: Slik øker du sjansene for en vellykket søknad

En vellykket søknad krever en konkret og målrettet beskrivelse av FOU-aktivitetene og hvordan prosjektet kan bidra til å frembringe ny kunnskap og innovasjon. Her er det viktig å få frem hva i prosjektet som vil føre til nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsmåter. 

SkatteFUNN er en støtteordning for forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i næringslivet. Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret og er skattepliktige til Norge kan søke om støtte, uavhengig av bransje. 

Fristen 01.09
Hvis du vil være sikker på å få søknaden behandlet innen årets slutt, må den sendes inn i løpet av 1. september. Søknader innsendt etter denne datoen er ikke garantert vurdering innen utgangen av kalenderåret, og kan derfor miste muligheten for skattefradrag for det aktuelle året.

Hva skjer hvis søknaden innsendes etter 1. september?
Søknader innsendt etter fristen den 1. september vil bli evaluert i den rekkefølgen de mottas, avhengig av kapasitet. De som ikke behandles innen årets utgang, vil bli overført til det neste året for vurdering. Dette innebærer at du ikke vil kvalifisere for skattefradrag for det året søknaden ble levert, men kan få godkjennelse for året etter. Det betyr også at ettårige prosjektsøknader, som ikke blir vurdert i tide, vil bli avvist.

Forstå kravene 
Før du begynner å skrive søknaden, er det viktig at du setter deg inn i og forstår kriteriene og kravene for SkatteFUNN. Søknaden er ikke en salgspitch. I søknaden er det viktig at dere beskriver hva dere skal finne ut av og hvordan dere skal finne ut av det. SkatteFUNN er en av de enkleste støtteordningene å søke, men det krever at dere strukturerer idéen dere har, noe som i seg selv kan være en nyttig øvelse.

Det er likevel ingen garanti for at ditt FoU-prosjekt blir innvilget støtte. Du må regne med å bruke 10-20 timer på søknaden og trolig like lang tid eller lengre tid ved bruk av SkatteFUNN-konsulenter. 

Beskriv prosjektet ditt
En tydelig og detaljert beskrivelse av prosjektet ditt er viktig. Forklar hva prosjektet går ut på, hvordan prosjektet skal utføres, hvilket problem det løser, og hvilke innovative aspekter det inneholder. 

Spesifiser hovedmål, delmål og aktiviteter
I søknaden skal du beskrive hovedmål, delmål og aktivitetene som skal gjennomføres. Ikke glem å fortell om hvilken ny kunnskap eller nye ferdighet dere må tilegne dere. Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder. 

Fallgruvene du bør unngå
Det er flere ulike årsaker til at virksomheter får avslag på søknadene sine til SkatteFUNN. Vi har plukket ut de fem vanligste fellene mange går i som fører til avslag, og hvordan sørge for at det unngås:

 1. Dere beskriver noe som ikke skiller seg fra den vanlige driften og virksomheten dere driver
  Prosjektet skal være målrettet og avgrenset, samt skille seg fra den vanlige driften. Vanlig produktutvikling med et kommersielt fokus, uten et tydelig element av forskning og utvikling (FoU), er ikke kvalifisert for støtte via SkatteFUNN.

  Søknaden må spesifikt detaljere FoU-aspektet av prosjektet, dvs. de fasene som nødvendiggjør systematisk FoU-innsats for å bringe ny kunnskap og verdi til virksomheten. Selv om forbedring er en kontinuerlig oppgave for enhver bedrift, er det kun FoU-initiativer som er støtteberettiget i SkatteFUNN.

  Hvis prosjektet mangler tilstrekkelig detaljering, som gjør det utfordrende for Forskningsrådet å evaluere prosjektmålet og skille det fra vanlig drift, kan det ikke oppnå godkjennelse gjennom SkatteFUNN.

 2. Dere beskriver et prosjekt som har fokus på kunnskap som allerede finnes i markedet
  Vi har erfart at flere avslag kommer av søknader som beskriver hvordan virksomheten skal tilegne seg ny kunnskap, og ikke hvordan de skal skape ny kunnskap selv. Pass på å ikke blande det som er nytt for deg med det som er nytt for markedet.

  Her er det viktig å presisere den nye kunnskapen som skal anskaffes og konkretisere fremgangsmåten for å oppnå den. Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder.

 3. Uklar beskrivelse på hvordan sluttproduktet skiller seg fra resten av markedet
  Vær oppmerksom på at ny kunnskap ikke er nok i seg selv. Søknaden krever også beskrivelse av hvilke resultater prosjektet skal føre til. En grei huskeregel fra SkatteFunn er at resultatet bør oppleves som noe nytt for sluttbruker. 

  Finn prosjektets nytteverdi og innovasjon gjennom å sammenligne og lokalisere faktorer som er bedre med deres prosjekt versus eksisterende. Tenk på hva som ville vært salgsargumentene for å få potensielle kunder til å velge deg fremfor konkurrentene, og inkluder det i søknaden.

 4. For bred prosjektbeskrivelse med fokus på unødvendig fakta
  Dersom prosjektet ikke er tilstrekkelig konkretisert, blir det vanskelig for Forskningsrådet å vurdere prosjektmålet og avgrensning mot drift. Mange får avslag fordi prosjektet i søknaden er for generelt beskrevet.

 5. Søknaden beskriver ikke hvilken nytte bedriften vil sitte igjen med
  Selv om det er avgjørende å få frem hvilken nytte prosjektet vil ha for markedet, bransjen eller samfunnet, er det viktig å ikke glemme å inkludere hvilken nytte virksomheten din selv vil sitte igjen med. Dette kan være i form av besparelser, økt inntjening, nye markedsandeler eller lignende.

Etter godkjennelse
Mange glemmer at mye av jobben starter etter godkjennelse av søknaden. Da skal du utarbeide prosjektregnskap og finne ut hvilke kostnader du kan føre inn i prosjektet. Athene har lang erfaring med utarbeidelse av prosjektregnskap og bistår selskaper med å vurdere hvilke kostnader som kan inngå i prosjektregnskapet. Det er en rekke regler og vurderinger som ligger til grunn for vurdering av hvilke kostnader som kan inngå i prosjektet.

Bør jeg klage på avslått søknad?
Dersom du mener at søknaden din ikke inneholder noen av disse feilene og svarer på alle krav, kan du vurdere å klage til Forskningsrådet. Du har tre uker klagefrist, hvis ikke avslagsbrevet sier noe annet.

Hvis du derimot har gått i noen av fellene, anbefaler vi heller å sende inn en helt ny søknad. 

Ta gjerne kontakt med oss for bistand med SkatteFUNN. 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert