Slik kan arbeidsgiver dekke trening skattefritt

Med det nye året følger ønsket om sunnere vaner og en forbedret livsstil. Mange bedrifter forstår nå viktigheten av å fremme fysisk aktivitet blant ansatte – både for å minske sykdom og øke produktiviteten, gjennom blant annet skattefrie treningsordninger.

Å holde seg i form er ikke bare positivt for helsen, men også for arbeidsgivers bunnlinje. Gjennom å oppmuntre ansatte til fysisk aktivitet, kan man redusere sykdomsrisiko og skader, og skape en sunn og produktiv arbeidsstyrke. 

Er det skattefritt eller skattepliktig?
Viktig å merke seg: Treningen må være tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte for å være skattefri.

Eksempel på skattefri fordel: Arbeidsgiver har sikret faste treningstider på et treningssenter for alle ansatte. Felles treningsøkter til fastsatte tider, uten egenandel for ansatte, blir ansett som et skattefritt velferdstiltak.

Skattepliktig eksempel: Arbeidsgiver gir rabatt på medlemskap med mulighet for ansatte å trene når de ønsker. Arbeidsgiver dekker deler av kostnaden, men den forhandlede rabatten regnes som en skattepliktig fordel.

Bedriftsidrett: En rimelig velferdsinvestering
Arbeidsgivers dekning av kostnader knyttet til bedriftens fotball- eller håndballag betraktes normalt som et rimelig velferdstiltak. Dette inkluderer også anskaffelser og drift, samt treningstøy brukt ved fellesarrangementer. Det er verdt å merke seg at privat bruk av dette treningstøyet ikke omfattes av reglene om skattefrie velferdstiltak.

Rimeligere treningsavgift for ansatte
Noen bedrifter inngår avtaler med treningssentre for å tilby sine ansatte rabatterte treningsavgifter. Dette kan betraktes som en skattepliktig fordel, men det finnes unntak. Skattefritak kan oppnås hvis rabatten ikke overstiger det andre kunder kan få gjennom tilsvarende avtaler. Dette gjelder spesielt for vanlige bedriftsavtaler med treningssentre.

Forebygge skader: Skattefri treningssatsning
Når arbeidsgiver iverksetter trening for å forebygge skader eller belastningslidelser, i samarbeid med fagpersoner som fysioterapeut, kan dette gjøres uten fordelsbeskatning for ansatte. Det kreves en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget.

Eksempel på skattefrie forebyggende tiltak: massasje rettet mot å redusere muskelspenninger kan være skattefritt dersom det er nødvendig for å forebygge skader forårsaket av arbeidssituasjonen og utføres i arbeidsgivers lokaler.

Trening som velferdstiltak – Fellestrening
Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til trening som anses som et rimelig velferdstiltak, kan dette også være skattefritt. For å kvalifisere for skattefritak må treningen ha som mål å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Alle eller en betydelig gruppe ansatte må ha reell mulighet til å delta, og treningen bør foregå i fellesskap. Bedriftsidrettslag med faste ukentlige treninger er eksempler på slike tiltak.

Treningsrom på jobb
Har arbeidsgiver et eget treningsrom i bedriftens lokaler, kan ansatte benytte dette skattefritt, selv om de trener individuelt. Dette gir en praktisk og skattefri mulighet for de ansatte til å opprettholde en aktiv livsstil.

Gave via arbeidsgiver
Alle naturalytelser, inkludert dekning av treningsutgifter, kan gis som gave til ansatte innenfor den skattefrie gaveordningen. Arbeidsgiver kan gi gaver på opptil 5 000 kr per år uten at det utløser skatteplikt for de ansatte.

Å forstå reglene og utnytte de tilgjengelige unntakene kan være avgjørende for å oppmuntre ansatte til å holde seg aktive uten at det resulterer i skattepliktige fordeler. Det er alltid lurt å kontakte sin regnskapsfører eller lønnskonsulent for rådgivning rundt dette. Vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål eller tilby ytterligere bistand ved behov.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss
Amanda is a marketer at Athene, holding a master’s degree in Strategic Marketing Management from BI Norwegian Business School and based in Oslo. Her diverse background includes creative roles within the event and cultural sectors, complemented by specialization in economic and data analysis, and marketing strategy development.

Hold deg informert