Slik unngår du som arbeidstaker skatt på klær gitt fra arbeidsgiver

Klær gitt fra arbeidsgiver til arbeidstaker skal som hovedregel skattlegges som lønn, men det finnes noen viktige unntak. I denne artikkelen tar vi for oss disse unntakene.

Har du mottatt klær fra arbeidsgiver? Da må du være klar over at du som hovedregel vil bli skattlagt for dette. Som ansatt skal du skattlegges for omsetningsverdien av klærne du mottar. Dette inkluderer merverdiavgiften. Omsetningsverdien vil være den prisen forbrukere måtte ha betalt for klærne i det åpne markedet på tidspunktet klærne ble mottatt.

Arbeidsgiver må beregne skattetrekk for det som gis, betale arbeidsgiveravgift og innrapportere omsetningsverdien av klær gitt til ansatte via a-melding.

Klær som er skattefrie
Det finnes heldigvis noen tilfeller hvor klær gitt fra arbeidsgiver er skattefrie. Det vil være gunstig for både arbeidsgiver og arbeidstaker, ettersom arbeidstaker slipper å betale skatt og arbeidsgiver slipper skattetrekk, innrapportering og beregning av arbeidsgiveravgift.

Det finnes tre unntak:

  • Arbeidstøy som er av typen verne- og beskyttelsesklær
  • Klær som er en del av en uniform
  • Klær som kommer inn under reglene om skattefri gave

Verne- og beskyttelsesklær omfatter klær som arbeidsgiver gir til ansatte grunnet stor slitasje, smuss eller av hygieniske årsaker i jobbsammenheng. Dette kan for eksempel være overtrekks frakker til helsevesenet, kjeledresser og lignende.

Kravene som stilles til at arbeidsklær kan regnes som uniform
Skattedirektoratet har tidligere konkludert med at arbeidsantrekk som består av jakke, bukse/skjørt, skjorte/bluse, skjerf/slips og lignende kan regnes som en uniform dersom følgende vilkår er oppfylt:

  • Antrekket skal benyttes i det daglige arbeidet i virksomheten og ved representasjon
  • Antrekket har virksomhetens logo og navn/merke påsydd eller trykket på slik at det ikke kan fjernes
  • Logo og merket skal være plassert på enkelte hoveddeler av antrekket (jakke, bukse, skjørt, bluse og skjorte) der det er godt synlig
  • Samtlige ansatte med unntak av kantinemedarbeidere og vaktmestere skal bruke antrekket
  • Formålet med arbeidsklærne er å profilere virksomheten, synliggjøre hvem som er ansatt i virksomheten og gi et helhetlig inntrykk av de ansatte
  • Antrekket skal ikke brukes utenfor jobbsammenheng.

Skattedirektoratet har i tillegg uttalt at sko som merkes med selskapets logo vil være en naturlig del av uniformen for å gi arbeidsantrekket et enhetlig preg. Skoene kan fritt brukes til og fra arbeidsplassen for at de ansatte skal slippe å skifte sko i arbeidstiden om det er ønskelig.

Klær som anses som gave eller personalrabatt
Blir klær gitt som gave må gaven gis som en alminnelig ordning som gjelder alle i bedriften. For eksempel kan ikke klærne gis kun til ledende ansatte i virksomheten. Videre må verdien av klærne være innenfor beløpsgrensen for skattefrie gaver. Beløpsgrensen for 2021 ligger på 5000 kroner. Dersom klærne omsettes hos arbeidsgiver ligger beløpsgrensen på 8000 kroner for å gis skattefritt.

Gaven må i tillegg bli gitt som annet enn penger. Altså må arbeidsgiver kjøpe eller refundere ansattes utgifter til klær. Ansatte kan ikke få en kompensasjon i kroner og ører.

Skattefrie gaver og personalrabatt kan kombineres så lenge vilkårene er oppfylt. 

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert