Strømstøtteordning for næringslivet

Regjeringen har innført en midlertidig strømstøtteordning for å redusere konsekvensene av de rekordhøye strømprisene. Søknadsfristen for å motta støtte er satt til 11. desember. Vi har satt opp en oversikt over hva som gjelder, hvem som kan søke og hvordan.

Regjeringen har innført en midlertidig strømstøtteordning for å redusere konsekvensene av de rekordhøye strømprisene. Søknadsfristen for å motta støtte er satt til 11. desember. Vi har satt opp en oversikt over hva som gjelder, hvem som kan søke og hvordan.

Hva går strømstøtteordningen ut på?
Virksomheter som bruker over tre prosent av omsetningen til strøm kan fra 24. november søke om støtte på Enovas nettside for energitilskudd. Hver virksomhet kan få dekket maks fem millioner kroner, hvor grensen også gjelder konsern. Ordningen regjeringen har satt opp er tredelt:

  • Virksomheter kan motta tilskudd for 25 prosent av strømutgiftene over 70 øre per kWh dersom virksomheten utfører en energikartlegging. Kartleggingen skal identifisere minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruk i prioritert rekkefølge. Enova har en egen mal på dette som legges ved i søknaden.

  • Dersom virksomheten forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltakene i henhold til kriteriene har de krav på ytterligere støtte på 20 prosent av strømkostnadene utover de første 70 øre/kWh.

  • Virksomheten kan i tillegg søke om tilskudd for inntil 50 prosent av investeringskostnadene for ENØK-tiltakene, med total begrensning på 5 millioner for all støtte. Det vil i tillegg finnes en lånegarantiordning for å sikre likviditet hvor øvre grense for lånebeløp settes til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

Når gjelder strømstøtteordningen fra og hvor lenge?
Strømstøtten gjelder for oktober, november og desember. Utbetalingen skjer tidligst i november.

Lånegarantiordningen åpner i november og har varighet til mars 2023.

Virksomheter som ikke har krav på strømstøtte
Olje- og kraftbransjen, kraftintensive virksomheter og bedrifter som mottar tilskudd fra andre statlige støtteordninger er unntatt fra støtteordningen.

Søknadsfrist og krav til innsending
Som nevnt er fristen til å sende inn søknad om strømstøtte 11. desember 2022. Regnskapstall med strømkostnader og omsetning for første halvår må dokumenteres. Merk deg også at søknaden ikke er sendt inn før revisor eller regnskapsfører har signert og godkjent søknaden.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp med søknaden eller ønsker å avklare om din virksomhet faller inn under ordningen.

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss her
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert