Terskelverdien for å slippe revisjon endres fra mai 2023

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endring i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6. Endringen trer i kraft 1. mai 2023 og har også betydning for revisjonsplikten i mange andre selskapsformer. 

For at selskapet nå kan velge å unnlate revisjon må driftsinntektene av den samlede virksomheten være mindre enn 7 millioner kroner (tidligere 6 millioner) og selskapets balansesum må være mindre enn 27 millioner kroner (tidligere 23 millioner). 

Merk også at dersom selskapet ikke har fastsatt sitt første årsregnskap, må terskelverdien for aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen nå være mindre enn 27 millioner kroner. I tillegg kan det være lurt å merke seg at terskelverdien for at gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk fortsatt er gjeldende. 

“Enhver heving av terskelverdiene for å kunne fravelge revisjon av årsregnskapet må veies opp mot behovet for kontroll for å motarbeide økonomisk kriminalitet. Skatteetatens kontroll ressurser er begrensede, og revisors kontrolloppgaver er en viktig del av den samlede kontrollen”, skriver Næringsdepartementet i høringsbrevet.

Hvorfor endres terskelverdien? 
Bakgrunnen for endringen er å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringsdrivende, samtidig som kontrollbehovet er ivaretatt. Justeringen av terskelverdien settes også i tråd med inflasjonen. 

Det er likevel viktig å merke seg at selv om aksjeselskaper kan unnlate revisjon, har de fremdeles ansvar for å føre regnskap og avlegge årsregnskap som gir et rettvisende bilde av virksomhetens økonomiske situasjon. Dette betyr at aksjeselskaper som velger å unnlate revisjon, må sikre at deres interne kontrollsystemer og regnskapspraksis er pålitelige og nøyaktige.

Virkningene for revisorbransjen ved endring av terskelverdien
Endringen i forskriften vil også påvirke revisjonsbransjen, og noen revisorer kan miste oppdrag som følge av økningen i terskelverdien. Imidlertid vil behovet for revisjon fortsatt være til stede for mange selskaper. Spesielt selskap med mange eksterne investorer vil kanskje ønske å ha en uavhengig revisjon og noen långivere krever revisjon av årsregnskapet.

Alt i alt vil endringen i forskriften om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 fra 1. mai 2023 gi flere aksjeselskaper større frihet til å utvikle virksomheten sin, samtidig som de fortsatt må følge kravene til å føre nøyaktige regnskap.

Kontakt oss dersom du har noen spørsmål eller ønsker et tilbud om regnskapsførsel. 

Har du noen spørsmål?
Contact us
Monica er markedsfører i Athene Group med bachelor i medier og kommunikasjon, hvor hun fokuserte studiene sine mot markedsføring og management. Hun holder til i Oslo og brenner for faget. I Athene jobber hun med søkemotoroptimalisering, annonsering, blogg og ulike markedsførings aktiviteter.

Hold deg informert