Utbetaling av feriepenger i 2021

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og årets feriepengeutbetaling kan bli spesiell. Både for arbeidstakere med full feriepengeopptjening og de som har mindre opptjening grunnet permittering eller andre årsaker, så kan utbetalingen oppleves utfordrende.

 

Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet de ansatte har når ferien avvikles, men på grunn av permitterte ansatte vil feriepengeutbetalingen i 2021 oppleves utfordrende for mange. Du lurer kanskje på hvordan permittering påvirker årets ferie og hva de ansatte vil få i feriepenger?

 

Hvor mye skal utbetales i feriepenger?
Feriepengebeløpet vil kunne variere ut ifra lengden på ferien, alder til den ansatte, permittering og stillingsprosent. Hovedsakelig er det fjorårets inntekt som fastsetter feriepengegrunnlaget.

Om arbeidsgiver følger ferielovens bestemmelser med 4 uker og 1 dag ferie for ansatte under 60 år vil arbeidstaker motta feriepenger beregnet på 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Er avtalen 5 uker ferie vil man motta 12 prosent. Prosentsatsen vil altså være ulik avhengig av hvor lang ferie arbeidstaker har rett på.

 

Hvis arbeidstaker ikke har vært i jobb året før vil vedkommende likevel ha rett på ferie, men vil ikke motta feriepenger. Ettersom alle har rett på ferie i henhold til loven hvis de ønsker.

 

Pandemiens påvirkning på utbetalingen
Stortinget har i år midlertidig vedtatt feriepenger på dagpenger. Det vil si at permitterte arbeidstakere vil kunne motta feriepenger beregnet på 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i 2020. Ordningen gjelder ikke for arbeidstakere som fremdeles er permittert etter 7. juni (det vil si de som har vært permittert mer enn 52 uker per 7. juni 2021). De vil isteden få 4 uker med dagpenger uten å være tilgjengelig for arbeid.

For delvis permitterte ansatte er det i praksis mulig å foreta en avregning av feriepengene. Ettersom den ansatte til en viss grad er i arbeid utbetales det dermed også lønn. Ved utbetaling kan lønnstrekk for feriedagene gjennomføres, slik at den ansatte kan ta ferie med lønn. Her er det opp til arbeidsgiver å ta stilling til om det skal trekkes etter permitteringsgrad eller lønn i full stilling.

 

Har du som arbeidsgiver ansatte som er helt permittert i juni måned vil du ikke utbetale lønn, da de ansatte får dagpenger fra NAV. Vurderer du å betale feriepenger i juni vil du ikke kunne trekke den ansatte i lønn for ferien.

 

For å løse dette i praksis kan du enten betale feriepengene i juni uten lønnstrekk eller vente med å betale feriepengene til de ansatte avvikler ferie. Sistnevnte er i tråd med ferielovens bestemmelser.

 

Hvordan blir det med feriepenger for ansatte som motsetter seg å ta ut ferie?
Har du som arbeidsgiver ansatte som ikke ønsker å ta ut ferie på grunnlag av manglende feriepenger? Da er du nødt til å sette opp en plan for hvordan dette skal håndteres.

Feriepengene utbetales en gang i året, med lønnstrekk når ferien avvikles. Ved ferieutbetaling trekkes de ansatte for ferie. Hvis ansatte motsetter seg å ta ut full ferie som de har krav på bør du ta hensyn til dette. Hovedregelen her er at arbeidsgiver ikke kan kreve at ansatte avvikler ferie hvis de ansatte taper på det, med mindre selskapet stenger i feriemåneden. Ønsker den ansatte for eksempel tre uker i stedet for fem, vil vedkommende bli trukket i lønn for tre uker i forbindelse med feriepengeutbetalingen.

 

Om arbeidstaker har brukt opp feriepengene som ble utbetalt fra forrige arbeidsgiver ved avsluttet arbeidsforhold, i stedet for å spare til ferieavvikling, så holder ikke det for å motsi ferie. Derimot om du har vært student eller vært i førstegangstjeneste i opptjeningsåret så så vil man ikke ha opptjent nok feriepenger til å dekke lønnsbortfallet og kan dermed med gyldighet motsi ferie. 

 

Ansatte med times betalt får feriepenger når ferien avvikles og det kreves dermed sjeldent en plan for håndteringen her. De vil få utbetaling på de feriedagene som feriepengene dekker. Ferieavvikling utover dette blir ikke betalt da den ansatte ikke skriver timer.

 

 

Syntes du feriepenger er utfordrende kan du gjerne ta kontakt med oss i Athene Group for bistand.

Har du noen spørsmål?
Contact us
Mette har vært ansatt hos Athene Group siden januar 2018. Hun er autorisert regnskapsfører, samt en master i HRM og flere års erfaring med personalledelse. I Athene jobber hun i dag som Leder for HR & Kultur. Mette brenner for at våre ansatte skal trives på jobb, at selskapet benytter sine menneskelige ressurser på en optimal måte og at de ansatte får utviklet seg i samsvar med sine personlige ambisjoner og bedriftens mål.

Hold deg informert