Lønn

Vi forstår hva som gjelder for deg.

Main banner


Lønn

Vi forstår hva som gjelder for deg.

Lønnstjenester

Lønnsområdet er et kompleks område som stadig er i endring. Ansatte er normalt de viktigste ressursene i selskapet og feil eller mangler i lønnskjøringene kan få store konsekvenser.

Vi har mange ganger sett at selskaper betaler for mye pensjon, for lite pensjon eller kanskje har glemt å melde inn eller ut noen av pensjonsordningen. Vi sikrer hele lønnsprosessen fra mottak av data til rapportering.

hr_2_final

Lønnstjenester vi kan hjelpe deg med:

 • Mottak av lønnsdata
 • Lønnskjøring
 • Passordbeskyttede lønnsslipper
 • Bokføring av lønn
 • Ansettelsesavtaler
 • Kontroll og registrering av lønnsgrunnlag
 • Feriepenger
 • Sykepenger
 • Reiseregninger
 • Utbetaling av lønn til rett tid
 • Pensjon og innrapportering av pensjon
 • A-melding
 • Rapportering til NAV
 • Lønnsstatistikk til SSB
 • Annet HR-arbeid
 • Lønn og rapportering av utenlandsk arbeidskraft
regner priser på kalkulator

Vi har både konkurransedyktige timepriser og fastpriser. Få forutsigbarhet med fastpris på lønn.

Ved å sette bort lønnen til oss reduserer du risiko for feil, mangler og sårbarhet ved sykdom. Daglig hjelper vi store konsern og små bedrifter med det meste innen lønnsområdet. Enten du har en ansatt eller mange hundre eller tusen ansatte kan du trygt sette bort lønnskjøringer og lønnsadministrasjon til oss.

Vi tar oss av din lønnsadministrasjon!

cp card image
01

Hvordan kommer jeg i gang? 

 • Kontakt oss på e-post eller telefon og fortell oss om dine behov.

 • Vi gjennomgår en løsning, presenterer et tilbud og sender en avtale som du kan signere digitalt.

 • Vi samler inn all relevant informasjon og sørger for at personalkort og inngangsverdier samsvarer med historiske lønnsslipper og oppgitte avgifter.

 • Nå er vi i gang og første månedsløp gjøres etter avtale!
cp card image
02

Hvordan fungerer det?

 • Du sender inn lønnsdokumentasjon som tids- og avviksrapportering, nyansatte, avsluttede arbeidsforhold, reiseregninger mm. etter avtalt frist.

 • Vi håndterer lønnskjøringen og sørger for at avvik og annet er i orden.

 • Du vil bli varslet om eventuelle uklarheter og en oppsummering av foreløpig lønn.

 • Enten gir du tilbakemelding med endringer eller en godkjenning for å gjennomføre lønnskjøringen.

 • Vi sender ut digitale lønnsspesifikasjoner til de ansatte.

 • Vi lager en betalingsfil som du, eller vi, enkelt kan laste opp til banken.

 • Vi rapporterer endelig regnskapsordrer, feriegjeld og AGI-informasjon via fil.

Fast pris per lønn

Vi tar fast pris per lønnsspesifikasjon og måned, hvor alt er inkludert slik at de ansatte får riktig lønn. Vi hjelper også til med andre tjenester som f.eks. rapportering til myndigheter og arbeidsgiverattester hvor vi tar betalt per time.

 • Outsourcing av lønn
 • Engasjerte lønnskonsulenter
 • Digitale lønnsslipper
 • Faste priser
smiler til kamera

Trenger du hjelp med lønnsadministrasjonen?

Få et tilbud